Investori HUEN

Dokumenty a tlačivá pre domácnosti - Elektrina

Online žiadosti

Žiadosti:

Žiadosť    Žiadosť o pripojenie
Žiadosť   Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber
Žiadosť   Žiadosť o dodávku elektriny - zmena dodávateľa
Žiadosť   Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok
Žiadosť   Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - prepis
Plnomocenstvo   Plnomocenstvo - zmena dodávateľa (pre jedno OM)
Čestné prehlásenie   Čestné vyhlásenie o ukončení zmluvy na dodávku elektriny
Plnomocenstvo   Plnomocenstvo - oprávnená osoba na správu zmluvného účtu
Mandát   Mandát na inkaso v SEPA
Protokol   Protokol o odovzdaní a prevzatí odberného miesta
Žiadosť   Žiadosť o ukončenie zmluvy zo združenej dodávky elektriny dohodou
Výpoveď   Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny

Reklamačný poriadok:

Reklamačný poriadok    Reklamačný poriadok

Cenníky:

Cenník   Cenník za dodávku elektriny platný od 14.12.2015
Cenník   Cenník za dodávku elektriny platný od 1.1.2015
Cenník   Cenník za dodávku elektriny platný od 1.1.2014
Cenník    Cenník za dodávku elektriny platný od 1.1.2013
Cenník   Cenník za dodávku elektriny platný od 1.1.2012
Cenník   Cenník za dodávku elektriny platný od 1.1.2011
Cenník   Cenník za dodávku elektriny platný od 1.1.2010
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.7.2015
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.1.2015
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 20.08.2014
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.7.2014
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.1.2014
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.7.2013
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 15.4.2013
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.1.2013
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.7.2012
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.4.2012
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.1.2012
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.1.2011
Cenník   Integrovaný cenník pre domácnosti platný od 1.1.2010
Cenník   Cenník DPI október 2014
Cenník   Cenník DPI september 2014
Cenník   Cenník DPI 01-02.2013
Cenník   Cenník DPI január 2013
Cenník   Cenník DPI november 2012
Cenník   Cenník DPI 2011

Všeobecné obchodné podmienky:

VOP   Obchodné podmienky dodávky elektriny platné od 4.1.2015
VOP   Obchodné podmienky dodávky elektriny platné od 19.1.2014
VOP    VOP za dodávku elektriny platné od 1.1.2013
VOP   VOP za dodávku elektriny platné od 1.2.2012
VOP   VOP za dodávku elektriny platné od 1.1.2011
VOP   VOP za dodávku elektriny platné od 1.7.2010
VOP   VOP za dodávku elektriny platné od 15.4.2010
VOP   VOP za dodávku elektriny platné od 1.1.2010

Elektrina so zárukou:

Poistné podmienky   Poistné podmienky - Elektrina so zárukou
Zmluva    Skupinová poistná zmluva
Nahlasovanie   Nahlasovanie poistných udalostí

Rozhodnutia ÚRSO:

Rozhodnutie ÚRSO   Rozhodnutie - obchodné podmienky dodávky elektriny na rok 2015
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie na dodávku elektriny účinné od 1.1.2015
Rozhodnutie ÚRSO   Rozhodnutie - obchodné podmienky dodávky elektriny na rok 2014
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie na dodávku elektriny účinné od 1.1.2014
Rozhodnutie ÚRSO    Cenové rozhodnutie na dodávku elektriny účinné od 1.1.2013
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie na dodávku elektriny účinné od 1.1.2012
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie na dodávku elektriny účinné od 1.1.2011
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie na dodávku elektriny účinné od 1.1.2010
Rozhodnutie ÚRSO   Rozhodnutie o zrušení určenia DPI k 31.10.2014
Rozhodnutie ÚRSO   Rozhodnutie o určení DPI účinné od 1.11.2014
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie pre DPI účinné od 1.11.2014
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie pre DPI účinné od 1.1.2014
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie pre DPI účinné od 1.1.2013
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie pre DPI účinné od 1.1.2012
Rozhodnutie ÚRSO   Cenové rozhodnutie pre DPI účinné od 1.1.2011

Poučenia pre odberateľa elektriny:

Poučenie   Poučenie odberateľa elektriny a/alebo plynu v domácnosti
Poučenie    Poučenie odberateľa o neoprávnenom odbere elektriny
Poučenie   Poučenie odberateľa o štandardoch kvality
Poučenie   Poučenie odberateľa o dodávke poslednej inštancie
Poučenie   Poučenie odberateľa o možnosti urovnávania sporov prostredníctvom ÚRSO

Cenník služieb:

Cenník   Cenník služieb dodávateľa účinný od 1.9.2015
Cenník   Cenník služieb dodávateľa účinný od 1.5.2015
Cenník   Cenník služieb dodávateľa účinný od 1.1.2015
Cenník    Cenník služieb dodávateľa účinný od 17.7.2013
YouTube FB
 

© 2013 - 2015 ZSE, všetky práva vyhradené.