Investori HUEN

Kontakt

Zákaznícka linka:  0850 111 555 pracovné dni: 7.00 - 19.00
Volania zo zahraničia:  +421-(0)2-32 10 19 33

E-mail: kontakt@zse.sk

Poruchová linka:   
Číslo poruchovej linky môže byť pre jednotlivých zákazníkov rôzne. Závisí od distribučného regiónu, do ktorého spadá vaše odberné miesto. Nájdete ho na vašej faktúre za elektrinu alebo plyn.
Distribučný región ZSE: 0800 111 567
Distribučný región SSE: 0800 159 000
Distribučný región VSE: 0800 123 332

ZSE Centrá


Počkajte prosím

Prosím počkajte,
ešte sa načítavajú položky potrebné na zobrazenie modulu.


ZSE Centrum Bratislava

Prevádzkový čas:
Karadžičova 8 Pondelok: 8:00 - 18:00
821 08 Bratislava Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 18:00
Zobraziť detail Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 17:00

ZSE Centrum Bratislava

Prevádzkový čas:
Hraničná 14 Pondelok: 8:00 - 18:00
827 14 Bratislava Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 18:00
Zobraziť detail Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 17:00

ZSE Centrum Nitra

Prevádzkový čas:
Štefánikova tr. 45 Pondelok: 8:00 - 18:00
949 52 Nitra Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 18:00
Zobraziť detail Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 17:00

ZSE Centrum Trnava

Prevádzkový čas:
Ružindolská 12 Pondelok: 8:00 - 18:00
917 01 Trnava Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 18:00
Zobraziť detail Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 17:00

ZSE Centrum Trenčín

Prevádzkový čas:
1. mája 13 Pondelok: 8:00 - 18:00
912 50 Trenčín Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 18:00
Zobraziť detail Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 17:00

ZSE Centrum Dunajská Streda

Prevádzkový čas:
Kračanská cesta 1607/45 Pondelok: 8:00 - 18:00
929 01 Dunajská Streda Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 18:00
Zobraziť detail Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 17:00

ZSE Centrum Nové Zámky

Prevádzkový čas:
G. Czuczora 7 Pondelok: 8:00 - 18:00
940 41 Nové Zámky Utorok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 18:00
Zobraziť detail Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 17:00

Sídlo: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Poštová adresa: ZSE Energia, a.s., P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Číslo účtu: 2624106902/1100, IBAN: SK4711000000002624106902, BIC (SWIFT): TATRSKBX (neslúži na úhradu faktúr za elektrinu/plyn)
IČO: 36677281
DIČ: 2022249295
IČ DPH: SK2022249295
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3978/B

Máte otázku?Vygenerovať nový

Na vaše otázky a podnety odpovieme do 30 dní.

YouTube FB
 

© 2013 - 2015 ZSE, všetky práva vyhradené.