Cestujete autom so spolucestujúcimi? Nové ZSE Poistenie sedadiel by sa vám mohlo hodiť - ZSE | Magazín ZSE Zdravie

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

Magazín ZSE Zdravie

/

Cestujete autom so spolucestujúcimi? Nové ZSE Poistenie sedadiel by sa vám mohlo hodiť


Vedeli ste, že na slovenských cestách každoročne dôjde k tisíckam dopravných nehôd? Často sú zapríčinené nepozornosťou vodičov, neprispôsobením rýchlosti jazdy, nedodržaním vzdialenosti medzi vozidlami a podobne. V súčasnosti ľudia, dochádzajúci za prácou či do školy, radi využívajú službu spolujazdy autom, aby ušetrili náklady na dopravu, prípadne boli ohľaduplní k životnému prostrediu. Pre mnohých je to zároveň pohodlný a rýchly spôsob cestovania. Mnohí vodiči, ktorí ponúkajú službu spolujazdy, si však neuvedomujú, že v prípade nehody nesú plnú zodpovednosť za každého pasažiera v aute.

V súlade so stratégiou ZSE starať sa o rodinu a domácnosť našich zákazníkov sme sa práve z týchto dôvodov rozhodli rozšíriť portfólio našich asistenčných a poistných služieb o novinku ZSE Poistenie sedadiel. Ide o poistenie škôd na zdraví spôsobených osobám, ktoré vzniknú následkom úrazu pri preprave poisteným motorovým vozidlom.

Poistenie kryje riziká smrti následkom úrazu, trvalej celkovej alebo čiastočnej invalidity následkom úrazu, liečenie úrazu (napríklad zlomeniny a popáleniny, atď.), ako aj poistenie denného odškodnenia v prípade hospitalizácie následkom úrazu.

Výhody poistenia sedadiel

  • pri uzatvorení poistenia sa neskúma zdravotný stav poisteného zákazníka
  • na uzavretie poistenia nie je potrebné mať havarijné poistenie (stačí mať Povinné zmluvné poistenie a platné Osvedčenia o technickej kontrole, emisnej kontrole, ak sú pre dané vozidlo vyžadované)

Kedy poistenie sedadiel využijete?

  • odvoz rodiny, známych, priateľov, kolegov, susedov
  • cestovanie na dovolenky či do práce so spolucestujúcimi
  • spolucestovanie/spolujazda (zvezenie aj cudzích ľudí za účelom zdieľania nákladov na palivo)

ZSE Poistenie sedadiel platí nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí (v štátoch Systému zelenej karty). Poistenie existuje v troch variantoch:

  • základné ZSE Poistenie sedadiel 5 (pre 5 osôb v aute)
  • ZSE Poistenie sedadiel 5 Plus (pre 5 osôb v aute so zvýšeným poistným plnením)
  • ZSE Poistenie sedadiel 7 (pre 7 osôb v aute)

Viac na www.zse.sk/poistenie-sedadiel