Chystáte sa stráviť leto pri vode? Buďte opatrní - ZSE | Magazín ZSE Zdravie

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

Magazín ZSE Zdravie

Magazín ZSE Zdravie

/

Chystáte sa stráviť leto pri vode? Buďte opatrní


V týchto horúcich dňoch väčšina ľudí netúži po ničom inom, ako byť niekde pri vode a podľa možnosti v nej čo najdlhšie zostať. Ale pozor – kúpanie či už v prírodných kúpaliskách, alebo v bazénoch nás môže napokon nepríjemne prekvapiť. Pripravili sme pre vás niekoľko rád, na ktoré by ste nemali zabúdať, aby ste nemuseli na leto spomínať v zlom.

Podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva je dôležité dodržiavať tieto pravidlá:

1. na prírodných kúpaliskách:

 • nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody,
 • vyvarujte sa vody, ktorá na vás už na prvý pohľad pôsobí odpudzujúco,
 • nekúpte sa v miestach možnej kontaminácie (presakovanie kanalizácie, trativodov žúmp, priameho vypúšťania odpadových vôd),
 • nechoďte do vôd s veľkou koncentráciou vodných vtákov alebo na miestach, kde sa našli mŕtve vtáky,
 • nevstupujte do tzv. zelenej vody, ktorú sfarbili premnožené sinice a riasy alebo sa na hladine nachádza „vodný kvet“,
 • na brehoch vôd so sinicami sa zvykne nahromadiť kaša vodného kvetu – nedovoľte, aby sa na týchto miestach hrali deti,
 • rešpektujte všetky upozornenia a výstrahy v okolí vodnej plochy,
 • po každom kúpaní sa dôkladne osprchujte; 

2. na umelých kúpaliskách:

 • pred vstupom do bazéna sa osprchujte – to isté urobte v každom prípade aj po vystúpení z bazénu,
 • do bazéna v žiadnom prípade nesmú vojsť ľudia, ktorí trpia prenosnými ochoreniami,
 • používajte WC – bazény na to neslúžia,
 • ak máte podozrenie, že bazén je nedostatočne čistý, voda sa dlho nevymieňala a pod., do vody nevstupujte.

Nebezpečenstvo aj voľným okom

Nekvalitnú, resp. vodu nevhodnú na kúpanie však môžete zistiť aj voľným okom. V prírodných jazerách tak napríklad možno rozoznať vo vode sinice. Prítomnosť siníc môžete zistiť aj tak, že do priesvitnej nádoby naberiete vodu a necháte ju postáť na svetle. Ak sa po štvrťhodine na hladine vytvorí prstenec farebnej hmoty, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o sinice. 

Na umelých kúpaliskách by mala byť voda priehľadná (v bazénoch napĺňaných vodou s prirodzenými minerálnymi látkami, ktoré ju zakaľujú alebo sfarbujú taká nemusí byť), nemala by zapáchať po moči, ale ani výrazne po chlóre, steny bazéna nesmú byť so slizovitými alebo zelenými povlakmi.

Chlór dezinfikuje, aj škodí

Záznamy o priebežnom meraní obsahu chlóru a aj teploty vody majú byť na vývesných tabuliach. Chlór môže škodiť pri nadmernej koncentrácii - prejaví sa podráždením kože a očných spojiviek.