Vďaka zamestnancom ZSE získalo podporu 135 projektov - ZSE | BiznisNovinky

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Biznis Novinky

/

Vďaka zamestnancom ZSE získalo podporu 135 projektov


Zamestnanecký grantový program vyhlásila Nadácia ZSE už tretí rok po sebe. Umožnila tak podporiť realizáciu zmysluplných verejnoprospešných projektov, v ktorých sa zamestnanci skupiny ZSE aktívne angažujú.

Aktívna účasť zamestnanca na realizácii projektu – či už prostredníctvom dobrovoľnícky odpracovaných hodín, poskytnutím odborných konzultácií, zručností alebo vedomostí, bola podmienkou, ktorú musel splniť každý projekt uchádzajúci sa o podporu.

Tento rok grantový program opäť oslovil množstvo organizácií, ktoré do uzávierky 4. marca 2019 predložili svoje projekty na realizáciu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít. Hodnotiaca komisia odporučila podporiť 135 z nich. Spolu bude medzi podporené projekty prerozdelená suma 70 000 eur.

Zoznam podporených projektov nájdete v tomto dokumente.

Realizácia podporených aktivít bude prebiehať od konca marca až do novembra 2019. Pozvánky na vybrané podujatia môžete sledovať aj na Facebookovom profile Nadácie ZSE https://www.facebook.com/nadaciazse/