Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Biznis Novinky

ZSE Biznis Novinky

/

Vďaka zamestnancom ZSE získalo podporu 135 projektov


Zamestnanecký grantový program vyhlásila Nadácia ZSE už tretí rok po sebe. Umožnila tak podporiť realizáciu zmysluplných verejnoprospešných projektov, v ktorých sa zamestnanci skupiny ZSE aktívne angažujú.

Aktívna účasť zamestnanca na realizácii projektu – či už prostredníctvom dobrovoľnícky odpracovaných hodín, poskytnutím odborných konzultácií, zručností alebo vedomostí, bola podmienkou, ktorú musel splniť každý projekt uchádzajúci sa o podporu.

Tento rok grantový program opäť oslovil množstvo organizácií, ktoré do uzávierky 4. marca 2019 predložili svoje projekty na realizáciu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít. Hodnotiaca komisia odporučila podporiť 135 z nich. Spolu bude medzi podporené projekty prerozdelená suma 70 000 eur.

Zoznam podporených projektov nájdete v tomto dokumente.

Realizácia podporených aktivít bude prebiehať od konca marca až do novembra 2019. Pozvánky na vybrané podujatia môžete sledovať aj na Facebookovom profile Nadácie ZSE https://www.facebook.com/nadaciazse/