Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Novinky pre firmy

ZSE Novinky pre firmy

/

Výnimočné školy: Podporujeme odhodlanie robiť zmeny k lepšiemu


Nadácia ZSE vyhlásila v septembri nový grantový program Výnimočné školy. Prostredníctvom neho chceme učiteľom jednoduchým spôsobom a bez zbytočnej administratívy poskytnúť finančné prostriedky na to, aby sa im učilo ľahšie, aby pomohli svojej škole a pritiahli záujem žiakov o svoj predmet. 

Program podporí učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov, ale aj pre svojich kolegov.

Pri jeho príprave sme sa rozhodli spýtať sa priamo učiteľov, čo by im reálne pomohlo, aby svoju prácu mohli robiť tak, ako si predstavujú. „Učitelia nám písali, že by im pomohli úplne základné veci – žiadali prostriedky na skultúrnenie prostredia pre žiakov, kúpu pomôcok, vybavenie učební, nástrojov na merania a experimenty. Išlo o veľmi rôznorodé požiadavky, pretože každá škola je iná. Rozhodujúca je ale osobnosť pedagóga. Práve preto dávame možnosť priamo učiteľom, aby pomenovali, čo najviac potrebujú,“ hovorí Peter Bednár, vedúci úseku korporátnej komunikácie v ZSE a správca Nadácie ZSE. „Ak má učiteľ záujem a chuť byť výnimočný, chceme mu pomôcť, pretože to pomôže samotným žiakom a v konečnom dôsledku aj samotnej škole, jej dobrému menu a reputácii.“

Jedným z 12 podporených v pilotnom ročníku programu bol aj Marian Paulini, učiteľ na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. Vo svojej práci využíva projektový a názorný spôsob výučby, ktorý sa vždy snaží podložiť príkladmi z praxe. Ako najväčšiu prekážku vo svojej práci prekvapivo nehodnotí nedostatočné technické vybavenie či personálne kapacity na školách, ale motiváciu samotných žiakov. Je presvedčený, že najlepšou motiváciou sú pre nich úspechy ich predchodcov. V rámci podporeného projektu sa preto rozhodli na škole založiť filmové štúdio TV ZOŠKA.

„Nadobudnutie kamery s príslušenstvom bol akýsi školský start-up. Celá činnosť záujmového klubu ZOŠKA TV je aktivita študentov, jednotlivé aktivity vychádzajú od študentov a pedagóg je v roli poradcu a kritika,“ hovorí Marian Paulini. „Prínos projektu je pre mňa v tom, že ukazuje príklad na škole, že stačí impulz a, samozrejme, štartovací balíček financií a dajú sa rozbehnúť veľké veci. Okrem toho je to ukážka, že študenti nie sú pasívni, ak ich okolie je aktívne.“

Viac inšpiratívnych príbehov podporených pedagógov nájdete na podstránke vytvorenej špeciálne k programu Výnimočné školy https://nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly.

Základné informácie o programe:

  • otvorený pre učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska
  • finančná podpora do výšky 3 000 eur
  • celková prerozdelená suma 50 000 eur
  • uzávierka predkladania projektov 10. 10. 2019