Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Novinky pre firmy

ZSE Novinky pre firmy

/

Záruky pôvodu elektriny sú už pevnou energetickou komoditou


Zvyšujúci sa podiel OZE a snahy o znižovanie emisií vo výrobe elektriny v Európe prináša so sebou aj nástroje v procese dosahovania cieľov a harmonogramu environmentálnych politík. Tieto sa premietajú aj do pozície koncového spotrebiteľa, ktorý si v procese liberalizácie trhu vyberá nielen dodávateľa elektriny ale aj výrobný zdroj produkcie. To je možné vďaka zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ich postupne sa zvyšujúci objem nielen na strane vydavateľov ale hlavne na strane obchodných transakcií je dôkazom ich stále pevnejšieho miesta v energetickom sektore.

V Európe zastrešuje AIB - organizácia národných emitentov záruk pôvodu v súčasnosti 27 členských krajín. Je zároveň prevádzkovateľom štandardizovaného systému záruk – EECS. Systém slúži na transparentný a nákladovo efektívny prenos záruk v rámci jednotlivých európskych krajín. Po Portugalsku a Grécku sa k 1.1.2020 pripojí k AIB a jeho elektronickému uzlu aj Slovensko prostredníctvom organizátora trhu OKTE.

Ak porovnáme ponuku záruk pôvodu za prvý polrok 2019 s porovnateľnými údajmi v roku 2018, ukazuje sa, že ponuka stúpa o 14 TWh. Podľa štatistiky AIB bola ponuka záruk v roku 2018 takmer 600 TWh. So zvyšujúcim sa množstvom sa mení aj mapa dodávky a štruktúra zdrojov, kde západoeurópske krajiny ako Benelux a Francúzsko navyšujú svoj podiel voči severským hydroelektrárňam. Ich klesajúci podiel je zárukou diverzifikovanejšieho trhu do budúcna. Napriek tomu vodné zdroje ostávajú stále najbežnejšou technológiou vydaných záruk s podielom dodávok 56% v roku 2018 v porovnaní so 64% v roku 2017. Najrýchlejšie rastúcou technológiou je výroba z vetra a slnka.

Ešte výraznejší rast zaznamenáva dopyt. Rast o 60 TWh za prvý polrok 2019 v porovnaní s rokom 2018 bol najväčší vôbec. Podnikový sektor je hlavnou hnacou silou obnoviteľnej energie, hoci k rastu trhu prispievajú aj domácnosti a organizácie. Rastúci počet podnikov považuje obnoviteľnú energiu za potrebnú pre budúcu konkurencieschopnosť. Zníženie ich tzv. “uhlíkovej stopy” bude do budúcna nevyhnutnou súčasťou na prilákanie zákazníkov, zamestnancov a investorov. Existuje aj niekoľko iniciatív, ktoré podporujú ambície v oblasti obnoviteľných zdrojov, ako napríklad RE100. RE100 je globálna iniciatíva viac ako 190 vplyvných spoločností, ktoré sa zaviazali spotrebovávať 100% obnoviteľnú elektrinu. Členovia nakupujú pre svoju činnosť v Európe obrovské množstvo záruk pôvodu.

Hoci by sa mohlo zdať, že budeme vďaka mohutnému rozvoju OZE zaplavení zárukami pôvodu, nie je tomu tak. Prebytkový rozdiel v roku 2018 sa nezvýšil a je pravdepodobné, že sa v blízkej budúcnosti naopak zníži. Stále viac podnikov sa zaviazalo k obnoviteľnej energii. Okrem toho v roku 2018 EÚ preukázala novú smernicu o obnoviteľnej energii, ktorá posilňuje systém záruk pôvodu do roku 2030 aj na úrovni legislatívnych povinností pre dodávateľov a spotrebiteľov energií. 

Počas roku 2018 boli ceny záruky pôvodu na historicky vysokej úrovni 1,0 - 2,5 EUR/MWh. Kombinácia stabilného rastu dopytu a vyšších cien sa zdala byť prebudením pre mnoho zainteresovaných strán, spotrebiteľov a tvorcov politiky. Horúcou témou sa stalo, ako zachytiť toky príjmov z predaja záruk a zabezpečiť, aby sa ako reinvestície vrátili do ďalšieho rozvoja obnoviteľnej kapacity. Pri predpokladaných cenách 2 - 2,5 EUR/MWh do roku 2030 by malo byť k dispozícii 20 miliárd EUR pre investície do obnoviteľných zdrojov.


Miroslav Chlebiš
vedúci krátkodobého a intraday obchodov