Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Novinky pre firmy

ZSE Novinky pre firmy

/

Emisné povolenky sa vyliečili z koronavírusu najrýchlejšie


Doba koronavírusová so sebou prináša výrazné zmeny vo výkonnosti ekonomiky a jej jednotlivých odvetví v pomerne krátkom čase. Tieto sa nemenej odrážajú aj na cenách energetických komodít, ktoré sa priamo podieľajú na tvorbe hospodárskej produkcie. Po prepuknutí pandémie, ktorá sa stala globálnou, je jasný aj jej dopad na ekonomiku: utlmenie spotreby a produkcie, spomalenie rastu, pokles dopytu a spotreby po komoditách. K tomu sa pridáva všeobecná neistota na trhoch a nejasný výhľad do budúcnosti, čo sa návratu do predkrízových čísiel týka. Výrazný pokles cien komodít je počas krízy očakávaný a logický.

Komodita s najsilnejším politickým vplyvom

Každý cenový pohyb však priťahuje investorov a tento jav môžeme aktuálne sledovať na vývoji cien emisných povoleniek. Povolenka je už zavedenou energetickou komoditou a plne zapracovanou súčasťou skladby ceny elektrickej energie. Zároveň komoditou, ktorá ma za sebou najsilnejší politický vplyv bez nevyhnutného fyzického faktora, či už na strane výroby alebo spotreby. Pred vyše dvomi rokmi povolenka predviedla cenové sólo predstavenie po tom, čo sa EÚ rozhodla, že ak má efektívne znížiť znečistenie a uskutočniť prechod k výrobe nízkoemisných zdrojov a OZE, musí stanoviť cenu povoleniek a táto cena musí časom stúpať. Rýchly návrat cien povoleniek na predkrízové úrovne je v čase pretrvávajúcej koronakrízy dôkazom, že skutočný fundament v jej cenovom vývoji môžeme len ťažko hľadať.

Únia vidí v poklese produkcie priestor na zelený štart ekonomiky

EÚ deklarovala, že od emisných cieľov aj napriek kríze neustúpi, v mnohých oblastiach ich ešte sprísnila. Jej revidovaným cieľom je navýšenie plánu zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 zo súčasných 40 % na 50-55 % v porovnaní s rokom 1990. V poklese produkcie výroby vidí príležitosť, aby budúce naštartovanie ekonomiky bolo „zelené“. EÚ v zásade drží všetky páky ponuky, píše pravidlá a rozhoduje o tom, koľko povoleniek uvoľní alebo absorbuje, aby ovplyvnila cenu v priebehu času. Keďže tieto ciele sú primárne politické, pre investorov je to priamo záruka, že cena bude v najbližšom období rásť. Cena povoleniek je však už aj v súčasnosti dosť vysoká na to, aby začala vytláčať uhlie z výroby elektriny a výrobcovia prechádzali na menej znečisťujúci zemný plyn alebo priamo OZE. Obchodníci odhadujú, že v budúcich rokoch bude možno potrebné zdvojnásobiť cenu na približne 50 € za tonu, aby EÚ dosiahla ciele, ktoré zamýšľa. Nie je preto prekvapením, že veľké spoločnosti ako banky, hedžové fondy, ale napríklad aj poisťovne a penzijné fondy presúvajú veľké časti investícií do povoleniek a posilňujú emisné trading desky.

Niektoré odvetvia sa zrejme otrasú v základoch

V častiach EÚ však panuje určité znepokojenie, že emisné povolenky sa stávajú bezpečnou investíciou pre špekulantov. Na druhej strane aj oni pomáhajú cenám rásť, čo pomáha napĺňať environmentálne ciele. Myšlienka, že obchodníci a banky zbohatnú na emisiách, zatiaľ čo iné priemyselné odvetvia budú zápasiť o existenciu, je znepokojivá aj pre tých, ktorí podporujú dlhodobý cieľ zdraženia znečisťovania. Je istotou, že proces znižovania emisií nás bude stáť peniaze. Či už to bude vo forme zmeny skladby zdrojov na strane výroby, budovaním čistejších technológií na strane spotreby v industriálnom sektore, alebo snáh o prechod k elektromobilite. V takomto prostredí môže cena elektriny len rásť. Emisné povolenky vyzerajú v súčasnosti ako veľmi dobrá investícia, najmä s politickou podporou zo strany EÚ za chrbtom.


Miroslav Chlebiš
vedúci krátkodobého a intraday obchodovania