Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.


/

Novinky

15.11.2018 

Informácia o zmene ceny za dodávku plynu a zmene obchodných podmienok

Vzhľadom na právo odberateľa plynu podľa § 17 ods. 1 pís. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku plynu a o zmene obchodných podmienok dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke plynu si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu ceny plynu pre domácnosti od 15. 12. 2018, rovnako ako na zmenu obchodných podmienok dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre domácnosti od 15. 12. 2018. Vzhľadom na tieto zmeny si vás dovoľujeme upozorniť aj na vaše právo vypovedať zmluvu o združenej dodávke plynu.