Informácia o zmene termínu pre vystavenie vyúčtovacej faktúry za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v Domácnosti - Novinky - ZSE

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.


/

Novinky

5.2.2019 

Informácia o zmene termínu pre vystavenie vyúčtovacej faktúry za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v Domácnosti

V zmysle novelizácie zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, s účinnosťou od 1. 1. 2019 bude spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. vždy k poslednému dňu v mesiaci vykonávať odpočet plynu, potrebný na vystavenie vyúčtovacej faktúry. Táto zmena sa týka všetkých zákazníkov bez ohľadu na aktuálneho dodávateľa plynu.

Doteraz boli odpočty plynu vykonávané k 18. dňu v mesiaci, a následne bola zasielaná vyúčtovacia faktúra. S účinnosťou od 1. 1. 2019 budú odpočty plynu realizované k poslednému dňu v mesiaci. Z uvedeného dôvodu sú vyúčtovacie faktúry zasielané s 2 týždňovým oneskorením.

Zmena odpočtu plynu nemá dopad na výšku zálohových platieb a zo strany zákazníka nie je potrebné vykonať žiadne dodatočné kroky voči našej spoločnosti. Zálohové platby zákazník aj naďalej uhrádza na základe Harmonogramu budúcich preddavkových platieb uvedeného v aktuálnej vyúčtovacej faktúre.