Nadácia ZSE rozprúdi život v regiónoch - Novinky - ZSE

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.


/

Novinky

9.6.2016 

Nadácia ZSE rozprúdi život v regiónoch

Nadácia ZSE dnes vyhlásila prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny. V programe je možné získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, ktoré podporia komunitný život v regiónoch. Celkovo bude rozdelená suma 100 000 eur, maximálna výška podpory na jeden projekt je 1000 eur.

O podporu sa môžu uchádzať obce, mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, školy, školské zariadenia a športové kluby pôsobiace v regióne západného Slovenska. Žiadosti je možné podávať cez jednoduchý online formulár na stránke www.nadaciazse.sk  do 14.júla 2016.

Nadácia ZSE zároveň hľadá strategického partnera, ktorý bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany. Zámerom Nadácie ZSE je podporovať vzdelávanie v oblasti ekológie, klimatických zmien,  trvalo udržateľného rozvoja, energetických inovácií tak, aby sa z Elektrárne stalo interaktívne, viacúčelové centrum oslovujúce všetky generácie.

V rámci partnerstva poskytne Nadácia ZSE  bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie. Zároveň je Nadácia pripravená spolupodieľať sa na financovaní rozvoja a realizácie vzdelávacích aktivít v Elektrárni vo forme poskytovania grantov. Návrhy je možné predkladať do 7. júla 2016. Všetky informácie k výberovému procesu sú zverejnené na stránke www.nadaciazse.sk.

Program Nadácie ZSE sa zameriava na hlavné témy, ktoré naša spoločnosť dlhodobo podporuje – vzdelávanie, inovácie a rozvoj komunít. Vychádza z princípu, že podporu dobrých vecí vnímame ako investíciu a očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť v podobe reálnych zmien v školstve, lokálnych komunitách či spoločnosti, “ uviedol Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

ZSE považuje podporu vzdelávania za hlavný pilier spoločenskej zodpovednosti. Spoločnosť dlhodobo spolupracuje so školami energetického zamerania tak, aby si študenti mohli doplniť teoretické poznatky získané v školách o praktické skúsenosti. Environmentálne a kritické myslenie spoločnosť pomáha rozvíjať prostredníctvom podpory projektov Zelené školy a Sokratov inštitút.

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa po rekonštrukcii  v jeseni roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.