Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.


/

Novinky

18.1.2019 

V novom roku prichádza ku zmene termínu pre vyúčtovanie spotreby plynu

V súvislosti s novelou zákona o energetike, prichádza v tomto roku k zmene termínov vyúčtovania spotreby plynu. Zmena sa týka všetkých zákazníkov, domácností aj podnikateľov. Odpočet pre domácnosti sa bude vykonávať vždy k poslednému dňu v mesiaci, ostatní zákazníci mimo segmentu domácností budú zaradení do jednotného vyúčtovacieho cyklu, s vyúčtovaním ku 31. decembru.

V prípade domácností zmena spočíva v tom, že odpočet spotreby plynu sa bude vykonávať vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Čiže, ak mal zákazník odpočet napríklad k 18. 1., po novom sa bude realizovať až k 31. 1. S tým súvisí aj posun pri vystavovaní vyúčtovacej faktúry, ktorá môže byť zákazníkovi doručená s  časovým posunom do 15. februára. Zákazníci nemusia v tejto súvislosti nahlasovať žiadne údaje, väčšina z nich túto zmenu ani nepocíti.

V prípade zákazníkov z radov podnikateľov prichádza k väčšej zmene. Všetky odberné miesta boli zaradené do jednotného odpočtového cyklu s ročným vyúčtovaním k 31. decembru. Takýto odpočet už bol zrealizovaný k 31.12. 2018. V závislosti od mesiaca, kedy bolo realizované vyúčtovanie doteraz, môže prísť v tejto prvej vyúčtovacej faktúre k vyšším nedoplatkom, resp. preplatkom. Zároveň bude vystavený nový rozpis zálohových platieb na zúčtovacie obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. Prípadné väčšie nedoplatky, resp. preplatky môže zákazník riešiť s našou spoločnosťou individuálne.