/


Aktuálne informácie o cenách elektriny a plynu pre rok 2023

V tomto momente nevieme zákazníkom ZSE z radov domácností a regulovaných podnikov poskytnúť žiadne konkrétne informácie, ktoré sa týkajú cien elektriny alebo plynu pre rok 2023.

Akékoľvek predbežné návrhy k budúcim cenám elektriny a plynu, ktoré doteraz boli medializované, zatiaľ neboli nijakým spôsobom schválené príslušnými orgánmi štátnej správy (vláda Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). Ide teda len o rôzne nezáväzné návrhy, z ktorých zatiaľ nevyplýva nič konkrétne pre rok 2023, prípadne ďalšie roky.

Situáciu pozorne sledujeme a v prípade, že budú zo strany príslušných orgánov štátnej správy prijaté konkrétne rozhodnutia so záväznou právnou platnosťou, zverejníme tieto informácie pre našich zákazníkov na tejto webovej stránke.

Nemusíte v tejto veci telefonovať na Zákaznícku linku ZSE ani navštíviť ZSE Centrum, neposkytnú vám žiadne iné informácie.