/


Aktuálne informácie o cenách elektriny pre rok 2023

Dňa 16. 11. 2022 Vláda SR schválila tzv. všeobecný hospodársky záujem v zmysle ktorého cena za dodávku elektriny (silová časť) domácnostiam porastie medziročne len minimálne. Ostatné položky spojené s distribučnými a prenosovými tarifami sú ešte predmetom prebiehajúcich rokovaní na úrovni štátnych orgánov. Finálne cenníky preto budú zverejnené až v priebehu najbližších týždňov.

Z dostupných informácií, vyhlásení a garancií jednoznačne vyplýva, že pre rok 2023 sa domácnosti nemusia obávať zásadného nárastu cien elektriny.

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., bude všetky ceny a podmienky štátnych orgánov aplikovať automaticky od 1. 1. 2023, to znamená, že nie je nutné kontaktovať našu spoločnosť so žiadosťou o uplatnenie regulovaných/zastropovaných cien.

Nové platné cenníky zverejníme na našich webových stránkach bezprostredne po rozhodnutí príslušných štátnych orgánov. Fakturácia a nastavovanie zálohových platieb bude prebiehať ako doposiaľ, t.j. bez mimoriadnych zásahov, zmien alebo vyúčtovaní.