Contacts - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

Take advantage of our Customer Zone

Login Create account
Customer hotline: 0850 111 555

Workdays 7 AM – 7 PM,
International hotline: +421-(0)2-32 10 19 33

Chat with us

Workdays 7 AM – 7 PM,
online chat in the bottom right corner
Visit us

ZSE Centers

Emergency hotlines

ZSE distribution area
0800 111 567

SSE distribution area
0800 159 000

VSE distribution area
0800 123 332

Address

Registered office
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Mailing address
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

Other contacts

E-mail
kontakt@zse.sk

Contact for media
Spokesperson

Bank details

Tatra banka, a. s.
Account No.: 2624106902/1100
IBAN: SK4711000000002624106902
BIC (SWIFT): TATRSKBX
(not for payments of electricity / gas invoices)


Company Registration No.: 36677281
Tax ID No.: 2022249295
VAT ID No.: SK2022249295

Registered at the Companies Register of District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 3978/B.