/


Objednávka ZSE Fotovolt Štandard

Vyberte si požadovaný výkon

2,5 kWp

Pre domácnosť so spotrebou do 5 MWh ročne.

3 kWp

Pre domácnosť so spotrebou 5-7 MWh ročne.

4 kWp

Pre domácnosť so spotrebou nad 7 MWh ročne.

5 kWp

Pre domácnosť so spotrebou nad 10 MWh ročne.