/


Ako funguje klimatizácia

Vnútorná jednotka nasáva teplý vzduch z miestnosti, ochladzuje ho a posiela ochladený späť do miestnosti. Teplo, ktoré zo vzduchu odobrala, odovzdáva cez chladiace médium v rúrkach do vonkajšej jednotky, ktorá ho uvoľní do vonkajšieho prostredia. Klimatizácia teda funguje na rovnakom princípe ako chladnička.

Ako funguje klimatizácia
  1. vnútorná jednotka
  2. vonkajšia jednotka
  3. medené rúrky a elektrický kábel vedené v bielej lište

Odporúčané riešenia

Objavte klimatizácie od ZSE

Všetko, čo by ste chceli vedieť o klimatizáciách.

Objaviť klimatizácie od ZSE

Chcete sa niečo opýtať?

0850 111 555
Dohodnúť stretnutie