/


Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Aj vzhľadom na opatrenia, ktoré aktuálne prijíma štát, chceme znížiť koncentráciu viacerých ľudí na jednom mieste, zároveň chceme chrániť aj vlastných zamestnancov. Ďakujeme za pochopenie.

Kontakty

Väčšinu záležitostí, týkajúcich sa vašich odberných miest a služieb vybavíte cez váš online účet. V prípade potreby môžete využiť našu e-mailovú adresu kontakt@zse.sk. Skôr, ako sa na nás obrátite s problémom, presvedčte sa, či nenájdete odpoveď v sekcii Pomoc a podpora. 

ZSE Centrá (platí od 16. 3. 2020)
Všetky ZSE Centrá a pobočky ZSE Autorizovaných partnerov sú zatvorené do odvolania.
(12.3.2020) Obmedzenie prevádzky na vybraných ZSE Centrách.

Podateľňa (platí od 12. 3. 2020) 
Podateľna nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov. Zákazník môže zásielku bez potvrdenia prevzatia nechať v boxe pre tento účel zriadenom v priestoroch recepcie (budova ZSE, na adrese Čulenova 6, 816 47 Bratislava). V prípade, ak chce zákazník potvrdenie o doručení, musí poslať zásielku poštou na adresu – ZSE Energia, a.s.; P. O. Box 325; 810 00 Bratislava 1. Ak to charakter podania umožňuje, odporúčame zákazníkom využiť možnosť kontaktovať nás elektronicky na adrese kontakt@zse.sk. Následné prijímanie, spracovávanie a odosielanie pošty zostáva v štandardnom režime.

Zákaznícka linka (platí od 12. 3. 2020)
Vzhľadom na aktuálnu situáciu môže prísť k predĺženiu čakania na spojenie s operátorom. Zákazníkov preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Ďalšie opatrenia

Doporučená pošta (platí od 16. 3. 2020)
Všetka písomná korešpondencia, ktorá sa zasiela poštou, bude zákazníkom vo väčšine prípadov zasielaná obyčajnou poštou. Toto opatrenie robíme v snahe minimalizovania návštev pošty.

Odpočet elektrickej energie (platí od 16. 3. 2020)
Odpočet elektrickej energie, ktorý štandardne realizujú odpočtári, bude tiež prebiehať v špeciálnom režime. Odpočtári budú robiť odpočet stavu elektromera len na verejne dostupných miestach, kde neprídu do priameho kontaktu so zákazníkom. Ak zákazník nemá elektromer na verejne dostupnom mieste, odpočtár ho osobne nenavštívi, ale vyúčtovacia faktúra bude vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby.

Poradenstvo a predaj u zákazníka (platí od 16. 3. 2020)
Pozastavili sme všetky obchodné aktivity v teréne. Všetky informácie k našim produktom a službám na webe www.zse.sk alebo na Zákazníckej linke.

Plánované odstávky (platí od 13. 3. 2020)
Všetky plánované odstávky, o ktorých boli občania vopred informovaní, sa až do odvolania rušia. Distribútor elektrickej energie, spoločnosť Západoslovenská distribučná, z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu pristúpila k zastaveniu prác na zariadeniach, ktoré si vyžadujú odstávku napätia. Ak príde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, jedná sa s určitosťou o poruchu, a nie o plánované prerušenie v súvislosti s nejakou prácou. Odporúčame zákazníkom, aby túto poruchu nahlásili štandardným spôsobom, prostredníctvom poruchovej linky ZSD - 0800 111 567. Poruchy budú odstraňované v čo najkratšom čase, ako to situácia dovolí.