/


Aktuálna situácia a opatrenia proti šíreniu koronavírusu v ZSE

ZSE Centrá 
Pred návštevou ZSE Centra si prosím overte aktuálne otváracie hodiny. Pri návšteve ZSE Centier dodržiavajte hygienické a bezpečnostné opatrenia:

  • vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,
  • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
  • dodržiavať usmernenia zodpovedného pracovníka,
  • pri vstupe do každého ZSE Centra je uvedený maximálny stanovený počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu.

Podateľňa 
Podateľňa v súčasnosti funguje v štandardnom režime. 

Doporučená pošta 
Písomnú korešpondenciu zasielame štandardne aj vrátane doporučených zásielok.

Poradenstvo a predaj u zákazníka 
Osobný predaj a poradenstvo u zákazníkov poskytujeme v štandardnom režime.

Odpočet elektrickej energie
Odpočet elektrickej energie prebieha štandardne.

Plánované odstávky 
Postupne sa spúšťajú práce na sieti spojené s vypínaním zariadení. O plánovaných odstávkach vás budeme informovať obvyklým spôsobom. Ak príde k neplánovanému prerušeniu dodávky elektrickej energie (porucha), odporúčame zákazníkom, aby túto poruchu nahlásili štandardným spôsobom, prostredníctvom poruchovej linky ZSD - 0800 111 567. Poruchy budú odstraňované v čo najkratšom čase, ako to situácia dovolí.