/


Opatrenia proti šíreniu koronavírusu v ZSE

Vďaka priaznivej situácii postupne uvoľnujeme prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia kronavírusu. Riziko nákazy však naďalej pretrváva.

Pri návšteve ZSE Centier dodržiavajte hygienické a bezpečnostné opatrenia:

  • vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,
  • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
  • dodržiavať usmernenia zodpovedného pracovníka,
  • pri vstupe do každého ZSE Centra je uvedený maximálny stanovený počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu.

ZSE Centrá 
(20. 5. 2020) Otvorené sú všetky ZSE Centrá vrátane Bratislavy.
(4. 5. 2020) ZSE Autorizovaný partner v Topoľčanoch je v prevádzke.
(27. 4. 2020) V prevádzke sú ZSE Centrá v Nitre, Nových Zámkoch, Trnave, Trenčíne, Dunajskej Strede a ZSE Autorizovaný partner v Komárne. 
(16. 3. 2020) Všetky ZSE Centrá a pobočky ZSE Autorizovaných partnerov sú zatvorené do odvolania. 
(12. 3. 2020) Obmedzenie prevádzky na vybraných ZSE Centrách.

Podateľňa 
(25. 5. 2020) Podateľňa funguje v štandardnom režime.
(12. 3. 2020) Podateľňa nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov. Zákazník môže zásielku bez potvrdenia prevzatia nechať v boxe pre tento účel zriadenom v priestoroch recepcie (budova ZSE, na adrese Čulenova 6, 816 47 Bratislava). V prípade, ak chce zákazník potvrdenie o doručení, musí poslať zásielku poštou na adresu – ZSE Energia, a.s.; P. O. Box 325; 810 00 Bratislava 1. Ak to charakter podania umožňuje, odporúčame zákazníkom využiť možnosť kontaktovať nás elektronicky na adrese kontakt@zse.sk. Následné prijímanie, spracovávanie a odosielanie pošty zostáva v štandardnom režime.

Doporučená pošta 
(3. 5. 2020) Písomnú korešpondenciu zasielame štandardne aj vrátane doporučených zásielok.
(16. 3. 2020) Všetka písomná korešpondencia, ktorá sa zasiela poštou, bude zákazníkom vo väčšine prípadov zasielaná obyčajnou poštou. Toto opatrenie robíme v snahe minimalizovania návštev pošty.

Poradenstvo a predaj u zákazníka 
(13. 5. 2020) Osobný predaj a poradenstvo u zákazníkov poskytujeme v štandardnom móde.
(16. 3. 2020) Pozastavili sme všetky obchodné aktivity v teréne.

Odpočet elektrickej energie
Odpočet elektrickej energie prebieha štandardne.
(16. 3. 2020) Odpočet elektrickej energie, ktorý štandardne realizujú odpočtári, bude tiež prebiehať v špeciálnom režime.
Odpočtári budú robiť odpočet stavu elektromera len na verejne dostupných miestach, kde neprídu do priameho kontaktu so zákazníkom. Ak zákazník nemá elektromer na verejne dostupnom mieste, odpočtár ho osobne nenavštívi, ale vyúčtovacia faktúra bude vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby.

Plánované odstávky 
(1. 6. 2020) Obnovujú sa práce na sieti spojené s vypínaním zariadení. O plánovaných odstávkach vás budeme informovať obvyklým spôsobom.
(13. 3. 2020) Všetky plánované odstávky, o ktorých boli občania vopred informovaní, sa až do odvolania rušia. Distribútor elektrickej energie, spoločnosť Západoslovenská distribučná, z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu pristúpila k zastaveniu prác na zariadeniach, ktoré si vyžadujú odstávku napätia. Ak príde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, jedná sa s určitosťou o poruchu, a nie o plánované prerušenie v súvislosti s nejakou prácou. Odporúčame zákazníkom, aby túto poruchu nahlásili štandardným spôsobom, prostredníctvom poruchovej linky ZSD - 0800 111 567. Poruchy budú odstraňované v čo najkratšom čase, ako to situácia dovolí.

  Zobraziť históriu opatrení   Skryť históriu opatrení

Ako si bezpečne nastaviť faktúry a platby

Pripravila som 3 odporúčania, ako sa aj vy ochránite a pomôžete znížiť riziko prenosu koronavírusu.

Mgr. Lucia Štefanková
vedúca tímu zákazníckej starostlivosti

Mgr. Lucia Štefanková
Výnimočné školy

Učíte (sa) doma? Pomôže vám vzdelávací portál Nadácie ZSE

Ak ste už vyčerpali možnosti a nápady ako motivovať svoje deti k učeniu, využite obsah našej webstránky, ktorú v spolupráci s učiteľmi pripravila Nadácia ZSE. Prináša zaujímavé informácie a učebné materiály z rôznych predmetov, ktoré sú určené pre žiakov, rodičov aj učiteľov.

Výnimočné školy

#KtoPomozeSlovensku

Pripájame sa k celoslovenskému projektu, ktorého cieľom je pomôcť slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť boj s pandémiou.

KtoPomozeSlovensku