Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

Nové odberné miesto elektriny

Nové odberné miesto elektriny

Počkajte prosím

Prosím počkajte,
ešte sa načítavajú položky potrebné na zobrazenie modulu.

Objednávkový formulár pre domácnosti – ELEKTRINA
Skontrolujte si prosím správnosť zadaných údajov. Ak sú údaje správne, kliknite na tlačidlo "Odoslať"
Údaje o odberateľovi
Meno*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Priezvisko*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Dátum narodenia*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Dátum narodenia*: Nesprávny tvar dátumu
Dátum narodenia*: Nesprávny dátum
Štátna prislušnosť*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Korešpondenčná adresa
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Telefón/Mobil*: Povinná položka, prosíme zadajte.
E-mail*: Povinná položka, prosíme zadajte.
E-mail*: Nesprávny tvar emailu
{{electric.person.title}}
{{electric.person.name}}
{{electric.person.surname}}
{{electric.person.dateOfBirth}}
{{electric.person.nationality}}
Adresa trvalého pobytu
{{electric.person.street}}
{{electric.person.streetNumber}}
{{electric.person.zip}}
{{electric.person.city}}
Korešpondenčná adresa
Áno Nie
{{electric.person.streetMail}}
{{electric.person.streetNumberMail}}
{{electric.person.zipMail}}
{{electric.person.cityMail}}
i {{electric.person.phone}}
{{electric.person.email}}
Súhlas so spracúvaním osobných údajov: Povinná položka, prosíme zadajte.
{{$index + 1}}. odberné miesto
Číslo Zmluvy o pripojení: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo Zmluvy o pripojení: Zadajte prosíme 9 miestne číslo zmluvy o pripojení
Číslo obchodného partnera zo Zmluvy o pripojení: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo obchodného partnera zo Zmluvy o pripojení: Zadajte prosíme 10 miestne číslo obchodného partnera zo Zmluvy o pripojení
EIC kód odberného miesta*: Povinná položka, prosíme zadajte.
EIC kód odberného miesta*: Musí obsahovať jedenásťmiestny kód
Predpokladaná ročná spotreba*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Požadovaná sadzba*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Pripojenie (Počet fáz)*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Hodnota ističa*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Uplatnenie zľavy*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Výška zálohy*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Spôsob úhrady*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Periodicita úhrady záloh*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie: Zvoľte bankové spojenie
Bankové spojenie (IBAN/BIC): Zadajte číslo IBAN účtu.
Bankové spojenie (BBAN)*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie (BBAN)*: Vyberte si kód banky
Služba ZSE Asistuje Plus: Povinná položka, prosíme zadajte.
Služba ZSE Zdravie: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie (BBAN)*: Zadajte číslo účtu v správnom tvare. Predčíslie oddeľte pomlčkou (-).
{{place.agreementNumber}}
{{place.partnerNumber}}
i {{place.codePrefix.name}}{{place.code}}
 kWh/rok {{place.yearlyCollection}} kWh
{{place.tarif.name}}
 A i {{place.isticValue}}
{{place.tying.name}}
{{place.discount.name}}
Adresa {{$index + 1}}. odberného miesta
Áno Nie
{{place.street}}
{{place.streetNumber}}
{{place.zip}}
{{place.city}}
Platobné podmienky
 EUR/mes {{place.advanceAmount}}
{{place.paymentType.name}}
{{place.accountBankType.name}}
{{place.bankAccount}} / {{place.bankAccountCode.name}}
/ {{place.bankAccountIban}} / {{place.bankAccountBic}}
{{place.paymentPeriod.name}}
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Počet odberných miest: {{electric.electricPlaces.length}}

Pridať odberné miesto Odobrať odberné miesto

Ďakujeme za vyplnenie formulára.