/


Poistenie domácnosti Plus 25 000 €


Zariadenie domácnosti

Poistná suma 25 000 € pre zariadenie domácnosti: nábytok, oblečenie, spotrebiče, potraviny, stavebné súčasti domu, bytu - dvere, okná, plávajúca podlaha; ale aj osobné doklady, peniaze, či starožitnosti.

Zodpovednosť za škody

Poistná suma 10 000 € pre zodpovednosť za škody spôsobené vami, vašimi blízkymi či domácim miláčikom. V prípade zranenia pri športe, poškodení tovaru v obchode a iné.

Plnenie do 15 dní

Poistné plnenie je uhrádzané už do 15 dní od ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti.

Náhradné ubytovanie

V prípade neobývateľného bytu vám preplatíme náhradné ubytovanie, vyčistenie a vysušenie bytu.

Čo je potrebné vedieť

Poistenie domácnosti, ktoré u nás získate, kryje:

 • škody spôsobené požiarom, povodňou alebou záplavou, bleskom, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál či zeminy, pádom stromov, ťarchou snehu či námrazami, výbuchom alebo dymom,
 • škody, ktoré zapríčinila voda z vodovodných zariadení, kúrenia, solára, klimatizácie, rozbitých nádrží/akvárií,
 • škody spôsobené krádežou, vlámaním, lúpežným prepadnutím, vandalizmom, nárazom dopravného prostredku, prepätím spôsobeným v súvislosti s dodávkou elektriny, atmosférickým prepätím alebo zrážkami.

Hlásenie poistných udalostí

 1. ak máte aktívne Poistenie domácnosti Plus a chcete nahlásiť poistnú udalosť, zavolajte v pracovných dňoch (8.00 - 16.00 h) priamo na linku poisťovne: 0903 200 215, prípadne kontaktujte poisťovňu mimo otváracích hodín na adrese: info@colonnade.sk
 2. uveďte meno a priezvisko, zákaznícke číslo, adresu miesta poistenia, dátum narodenia, svoje telefónne číslo
 3. opíšte udalosť a postupujte podľa pokynov pracovníka poisťovne

Overené zákazníkmi

 • približne 1 500 spokojných zákazníkov

Požiar
V garáži rodinného domu pána Michala vznikol požiar, ktorý zničil aj obývanú časť domu. Po príchode hasičov a polície sa zistilo, že dom je neobývateľný a celá rodina sa musí odsťahovať z domu. Vďaka Poisteniu domácnosti Plus uhradila poisťovňa po ukončení vyšetrovania poistné plnenie za poškodené a zničené zariadenie domácnosti a iný majetok, náklady za vyčistenie bytu a náhradné ubytovanie.

Poistenie hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu členov domácnosti zabezpečuje ZSE Energia, a.s. v spolupráci s Colonnade Insurance S.A. na základe Rámcovej poistnej zmluvy.


Podobné služby

ZSE Poistenie platieb Plus

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
Náš tip

ZSE Poistenie platieb Komplet

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
 • finančný príspevok v prípade úrazovej hospitalizácie
Náš tip

ZSE Zdravie Plus

 • nonstop lekár na telefóne
 • nadštandardné ubytovanie, odvoz zo zariadenia, donáška liekov
 • kompenzácia za pobyt v nemocnici
 • konzultácia diagnózy so špičkovým lekárom prostredníctvom zaslaných lekárskych snímok a lekárskych správ
 • online aplikácia pre konzultáciu pravdepodobnej diagnózy

Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Poistenie domácnosti  Poistenie cestujúcich v aute  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov