/

Poistenie cestujúcich v aute

  • poistenie všetkých cestujúcich vo vašom aute

Vyberte si

ZSE Poistenie cestujúcich v aute

  • poistenie pre prípad smrti alebo invalidity
  • poistenie liečenia úrazu, zlomeniny alebo popáleniny
  • hospitalizácia v dôsledku úrazu