/

Poistenie cestujúcich v aute

  • poistenie všetkých cestujúcich vo vašom aute

Vyberte si

ZSE Poistenie cestujúcich v aute 5

  • poistenie pre prípad smrti alebo invalidity (25 000 € / sedadlo)
  • poistenie liečenia úrazu, zlomeniny alebo popáleniny (1 000 € / sedadlo)
  • hospitalizácia v dôsledku úrazu (10 € / deň / sedadlo)

ZSE Poistenie cestujúcich v aute 5 Plus

  • poistenie pre prípad smrti alebo invalidity (35 000 € / sedadlo)
  • poistenie liečenia úrazu, zlomeniny alebo popáleniny (3 000 € / sedadlo)
  • hospitalizácia v dôsledku úrazu (25 € / deň / sedadlo)

ZSE Poistenie cestujúcich v aute 7

  • poistenie pre prípad smrti alebo invalidity (35 000 € / sedadlo)
  • poistenie liečenia úrazu, zlomeniny alebo popáleniny (3 000 € / sedadlo)
  • hospitalizácia v dôsledku úrazu (25 € / deň / sedadlo)