/


Poistenie cestujúcich v aute 7


35 000 €

Poistná suma na 1 sedadlo platí pre prípad smrti alebo trvalej invalidity poistenej osoby následkom úrazu, ku ktorému dôjde pri preprave poistenej osoby motorovým vozidlom.

3 000 €

Poistná suma na 1 sedadlo platí pre prípad liečenia úrazu nasledujúceho po hospitalizácii poistenej osoby a zlomeniny alebo popáleniny.

25 € za každý deň

Poistná suma na 1 sedadlo platí pre prípad denného odškodnenia za pobyt poistenej osoby v nemocnici následkom úrazu. Poistné plnenie sa vypláca po 3. dni hospitalizácie maximálne po dobu 30 dní.

Hlásenie poistných udalostí

 1. ak máte aktívne Poistenie cestujúcich v aute a chcete nahlásiť poistnú udalosť, zavolajte v pracovných dňoch (8.00 - 16.00 h) priamo na linku poisťovne: 0903 200 215, prípadne kontaktujte poisťovňu mimo otváracích hodín na adrese: info@colonnade.sk.
 2. uveďte meno a priezvisko, zákaznícke číslo, adresu miesta poistenia, dátum narodenia, svoje telefónne číslo
 3. opíšte udalosť a postupujte podľa pokynov pracovníka poisťovne

Rodina Malíkových žije v malej obci a má 2 školopovinné deti. Nakoľko verejná doprava v ranných hodinách je dosť vyťažená, každé ráno ich deti do vedľajšej obce, kde sa nachádza základná škola, vozia susedia Novákoví, ktorí do vedľajšej obce dochádzajú denne za prácou. Počas zimného obdobia však mali haváriu v dôsledku šmyku na zľadovateľnej ceste, pričom vodič pán Novák a 1 dieťa boli tak vážne zranení, že museli byť hospitalizovaní v nemocnici 17 dní, následne, po hospitalizácii, bol vodič p. Novák ďalšie 2 mesiace PN, našťastie bez ďalších trvalých následkov úrazu.
Uplatnenie poistného krytia Poistenie cestujúcich v aute 7 (poistené MV p. Nováka): dieťa p. Malíka = poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu (17 dní – 3 dni elim. obdobie = 14 dní x 25 € = 350 €) šofér p. Novák = poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu (17 dní – 3 dni elim. obdobie = 14 dní x 25 € = 350 €) + liečenie úrazu, zlomeniny a popáleniny následkom úrazu (počas PN má nárok na pomerovú časť poistného krytia: 60 dní PN/max. 90 = 0,667 x 3 000 € = 2 000 €).

Poistenie cestujúcich v aute zabezpečuje ZSE Energia, a.s. v spolupráci s poisťovňou Colonnade Insurance S.A. na základe Rámcovej poistnej zmluvy úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovým vozidlom.


Podobné služby

ZSE Poistenie platieb Plus

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
Náš tip

ZSE Poistenie platieb Komplet

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
 • finančný príspevok v prípade úrazovej hospitalizácie

ZSE Poistenie domácnosti Plus 10 000 €

 • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu (10 000 €)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (10 000 €)
 • náhradné ubytovanie

Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Poistenie domácnosti  Poistenie cestujúcich v aute  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov