/


Porovnanie riešení ZSE Solar

ZSE Solar Štandard 2,5 kW Štandard 3,75 kW Komfort 2,5 kW Komfort 3,75 kW
Počet kolektorov 2 3 2 3
Kolektory (typ) TS300 TS300 TS300 TS300
Max. výkon kolektorov (kW) 2,5 3,75 2,5 3,75
Objem zásobníka (l) 200 300 200 300
Objem expanznej nádoby (l) 12 18 12 18
Počet vetiev čerpadla 1 1 2 2
Potrubie DN16 DN16 DN16 DN16
Termostatický zmiešavací ventil nie nie áno áno
Príprava na ohrev bazéna bez prípravy bez prípravy áno áno
Predpokladaná ročná úspora na ohreve vody (€)* 295 € 442 € 295 € 442 €
Celková cena 3 990 € 4 690 € 4 290 € 4 990 €
Finančný príspevok Zelená domácnostiam (v roku 2022) 1 234 € 1 750 € 1 234 € 1 750 €
Cena s príspevkom (v roku 2022) 2 756 € 2 940 € 3 056 € 3 240 €

Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť

* Úspora je vypočítaná na základe integrovanej ceny elektriny vrátane DPH v sadzbe DD2 s platnosťou od 1. 1. 2021. Výška úspory je prepočítaná pre minimálny ročný energetický zisk podľa metodiky RAL UZ 73. Dosiahnutá úspora sa može líšiť v závislosti od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.