/


Prepis elektriny po zosnulom

Poradíme vám, ako postupovať pri prepise elektriny po zosnulom odberateľovi v domácnosti.

Prepis môžete vybaviť:

1.

Zistite stav elektromera (iba ak nemáte smartmeter)

Obyčajný elektromer: Stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta. V prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife. Od uvedeného stavu elektromera sa bude počítať spotreba novému zákazníkovi. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Smartmeter - inteligentný elektromer: Stav elektromera nenahlasujte, bude automaticky odčítaný na diaľku prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Viac o smartmetroch

2.

Pripravte si

 • zákaznícke číslo zosnulého zákazníka a číslo miesta spotreby, ktoré chcete prepísať (obe nájdete na vyúčtovacej faktúre),
 • Úmrtný list (alebo jeden z dokumentov: Oznámenie o úmrtí odberateľa, právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve),
 • občiansky preukaz,
 • číslo bankového účtu pre nastavenie zasielania preplatkov.
3.

Vyplňte online žiadosť

Ak ešte nemáte vytvorený online účet, jednoducho si ho najskôr vytvoríte.

Podať žiadosť  
4.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme automaticky do niekoľkých hodín. O spracovaní žiadosti vás budeme informovať e-mailom.

5.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS zo zosnulého a nahlásiť nového platiteľa. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.


Vyplatenie preplatku po zosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

1.

Zistite stav elektromera (iba ak nemáte smartmeter)

Obyčajný elektromer: Stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta. V prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife. Od uvedeného stavu elektromera sa bude počítať spotreba novému zákazníkovi. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Smartmeter - inteligentný elektromer: Stav elektromera nenahlasujte, bude automaticky odčítaný na diaľku prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Viac o smartmetroch

2.

Pripravte si

Jeden z dokumentov:

 • Úmrtný list, 
 • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
 • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis

3.

Napíšte nám

Žiadosť pošlite e‑mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

4.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme do 30 dní od jej prijatia.

5.

Podpis zmluvy

Poštou vám pošleme zmluvu, ktorú je potrebné podpísať a zaslať späť v návratovej obálke.

6.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS zo zosnulého a nahlásiť nového platiteľa. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.


Vyplatenie preplatku po zosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

1.

Poskytnutie informácie o úmrtí

Skôr, ako nám zatelefonujete s požiadavkou o prepis odberného miesta po zosnulom, budeme potrebovať od vás dokument o úmrtí. Bez takéhoto dokladu nie je možné prepis vykonať.

Dokument pošlite na adresu:
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

alebo e-mailom na adresu:
kontakt@zse.sk

Požadovaný je aspoň jeden z dokumentov:

 • Úmrtný list,
 • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
 • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.

 

Do správy pripojte tieto informácie:

 • zákaznícke číslo zosnulého zákazníka
 • adresu odberného miesta, ktoré chcete prepísať
 • stav elektromera (odčítajte bez desatinného miesta)
2.

Zavolajte nám

O prijatí dokumentu o úmrtí vás budeme informovať e-mailom alebo listom. Následne nám zatelefonujte a dohodneme si zmluvné podmienky vášho odberu.

Ak sa nám neozvete do 5 dní s požiadavkou na uzavretie novej zmluvy, odberné miesto na základe doručeného dokumentu odpojíme. Nie je možné dodávať elektrinu zosnulému zákazníkovi.

Zákaznícka linka je tu pre vás počas pracovných dní od 7:00 do 19:00.

0850 111 555

3.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme počas vášho telefonátu.

4.

Podpis zmluvy

Poštou vám pošleme zmluvu, ktorú je potrebné podpísať a zaslať späť v návratovej obálke.

5.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS zo zosnulého a nahlásiť nového platiteľa. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.


Vyplatenie preplatku po zosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

1.

Zistite stav elektromera (iba ak nemáte smartmeter)

Obyčajný elektromer: Stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta. V prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife. Od uvedeného stavu elektromera sa bude počítať spotreba novému zákazníkovi. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Smartmeter - inteligentný elektromer: Stav elektromera nenahlasujte, bude automaticky odčítaný na diaľku prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Viac o smartmetroch

2.

Pripravte si

Jeden z dokumentov:

 • Úmrtný list,
 • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
 • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis

4.

Navštívte nás

Naše ZSE Centrá sú tu pre vás.

Rezervovať termín  
5.

Podpis zmluvy

Pri návšteve ZSE Centra podpíšete zmluvu.

6.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS zo zosnulého a nahlásiť nového platiteľa. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.


Vyplatenie preplatku po zosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?