/


Prepis elektriny po zosnulom

Poradíme vám, ako postupovať pri prepise elektriny po zosnulom odberateľovi v domácnosti.

Prepis môžete vybaviť:

1.

Zistite stav elektromera

Stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta. V prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife.

2.

Pripravte si

Jeden z dokumentov:

 • Úmrtný list, 
 • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
 • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis

3.

Napíšte nám

Žiadosť pošlite e‑mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

4.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme do 30 dní od jej prijatia.

5.

Podpis zmluvy

Poštou vám pošleme zmluvu, ktorú je potrebné podpísať a zaslať späť v návratovej obálke.

6.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS zo zosnulého a nahlásiť nového platiteľa. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.


Vyplatenie preplatku po zosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

1.

Poskytnutie informácie o úmrtí

Skôr, ako nám zatelefonujete s požiadavkou o prepis odberného miesta po zosnulom, budeme potrebovať od vás dokument o úmrtí. Bez takéhoto dokladu nie je možné prepis vykonať.

Dokument pošlite na adresu:
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

alebo e-mailom na adresu:
kontakt@zse.sk

Požadovaný je aspoň jeden z dokumentov:

 • Úmrtný list,
 • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
 • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.

 

Do správy pripojte tieto informácie:

 • zákaznícke číslo zosnulého zákazníka
 • adresu odberného miesta, ktoré chcete prepísať
 • stav elektromera (odčítajte bez desatinného miesta)
2.

Zavolajte nám

O prijatí dokumentu o úmrtí vás budeme informovať e-mailom alebo listom. Následne nám zatelefonujte a dohodneme si zmluvné podmienky vášho odberu.

Ak sa nám neozvete do 5 dní s požiadavkou na uzavretie novej zmluvy, odberné miesto na základe doručeného dokumentu odpojíme. Nie je možné dodávať elektrinu zosnulému zákazníkovi.

Zákaznícka linka je tu pre vás počas pracovných dní od 7:00 do 19:00.

0850 111 555

3.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme počas vášho telefonátu.

4.

Podpis zmluvy

Poštou vám pošleme zmluvu, ktorú je potrebné podpísať a zaslať späť v návratovej obálke.

5.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS zo zosnulého a nahlásiť nového platiteľa. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.


Vyplatenie preplatku po zosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

1.

Zistite stav elektromera

Stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta. V prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife.

Stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta. V prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife.

2.

Pripravte si

Jeden z dokumentov:

 • Úmrtný list,
 • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
 • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis

4.

Navštívte nás

Naše ZSE Centrá sú tu pre vás.

Rezervovať termín  
5.

Podpis zmluvy

Pri návšteve ZSE Centra podpíšete zmluvu.

6.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS zo zosnulého a nahlásiť nového platiteľa. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.


Vyplatenie preplatku po zosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?