Ochrana osobných údajov - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

Zmluvné spoločnosti

spracúvajúce osobné údaje zákazníkov ZSE

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť ZSE Energia, a. s., ako dodávateľ oznamuje odberateľovi, že v čase uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny/Zmluvy o združenej dodávke plynu sú sprostredkovateľmi dodávateľa pri spracúvaní osobných údajov odberateľa tieto spoločnosti:

Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje klientov ZSE Energia

Spoločnosť ZSE Energia, a. s., si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním osobných údajov odberateľa aj ďalších sprostredkovateľov. Ak Dodávateľ poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, informuje o tom odberateľa zverejnením aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov na webovom sídle spoločnosti (www.zse.sk), a v ZSE Centrách spoločnosti ZSE Energia, a. s.