Podiel energetických zdrojov - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

Podiel energetických zdrojov


Podiel primárnych energetických zdrojov za rok 2017
  Množstvo Jadro Uhlie Obnoviteľné zdroje Voda Zemný plyn Iné zdroje
V percentách 100 % 50,5 % 13,6 % 22,2 % 4,5 % 7,8 % 1,4 %


Vplyvy jednotlivých primárnych zdrojov na životné prostredie

Na výrobu elektriny sa využívajú tieto primárne zdroje:

  • fosílne palivá – uhlie, ropa, zemný plyn,
  • materiály, ktoré využívajú jadrové štiepenie,
  • obnoviteľné zdroje energie – voda, vietor, slnko, biomasa.

 

Vplyv zdrojov na životné prostredie
Druh Fosílne palivá Jadrová energia
Pozitíva dostupný zdroj, závisí od zásob,
najprijateľnejší
minimálne znečistenie ovzdušia,
najlacnejší spôsob výroby energie
Negatíva emisie škodlivých látok CO2 do ovzdušia,
likvidácia odpadu
problém uskladnenia jadrového odpadu,
vysoké nároky na bezpečnosť prevádzky

 

Vplyv obnoviteľných zdrojov na životné prostredie
Druh Všeobecne Slnečná energia Vodná energia Veterná energia Biomasa
Pozitíva minimálny dopad na životné prostredie,
ekologicky výhodné
najčistejší zdroj nevyčerpateľný
zdroj, ochrana
pred povodňami
– regulácia riek
neprodukuje žiadne
emisie, nepotrebuje
žiadne palivo
perspektívny zdroj energie
Negatíva málo efektívne,
využitie zatiaľ iba ako
doplnenie k lacnejšej forme energií
náročný
technologociký
proces, vysoké
investície,
závislosť na poveternostných
podmienkach
ničivý účinok a narušenie
ekosystému riek
náročnosť na veterné podmienky,
hlučnosť, vysoké
investičné
náklady
vysoké náklady na výrobu biomasy