Poistenie domácnosti 10 000 - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/


Poistenie domácnosti Plus 10 000 €

1 500 spokojných zákazníkov

ZSE Poistenie domácnosti

Kompletné poistenie bez vašej spoluúčasti.

Varianty:

2,70 € / mesiac
✔ Bez viazanosti.
✔ Poistenie bude aktívne od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

Objednať

Zariadenie domácnosti

Poistná suma 10 000 € pre zariadenie domácnosti: nábytok, oblečenie, spotrebiče, potraviny, stavebné súčasti domu, bytu - dvere, okná, plávajúca podlaha; ale aj osobné doklady, peniaze, či starožitnosti.

Zodpovednosť za škody

Poistná suma 10 000 € pre zodpovednosť za škody spôsobené vami, vašimi blízkymi či domácim miláčikom. V prípade zranenia pri športe, poškodení tovaru v obchode a iné.

Náhradné ubytovanie

V prípade neobývateľného bytu vám preplatíme náhradné ubytovanie, vyčistenie a vysušenie bytu.

Plnenie do 15 dní

Poistné plnenie je uhrádzané už do 15 dní od ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti.

Čo je potrebné vedieť

Poistenie domácnosti, ktoré u nás získate, kryje:

  • škody spôsobené požiarom, povodňou alebou záplavou, bleskom, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál či zeminy, pádom stromov, ťarchou snehu či námrazami, výbuchom aledo dymom,
  • škody, ktoré zapríčinila voda z vodovodných zariadení, kúrenia, solára, klimatizácie, rozbitých nádrží/akvárií,
  • škody spôsobené krádežou, vlámaním, lúpežným prepadnutím, vandalizmom, nárazom dopravného prostredku, prepätím spôsobeným v súvislosti s dodávkou elektriny, atmosférickým prepätím alebo zrážkami.

Hlásenie poistných udalostí

  • ak máte aktívne Poistenie domácnosti Plus a chcete nahlásiť poistnú udalosť, zavolajte v pracovných dňoch (8.00 - 16.00 h) priamo na linku poisťovne: +421 903 200 215, prípadne kontaktujte poisťovňu mimo otváracích hodín na adrese: info@colonnade.sk
  • uveďte meno a priezvisko, zákaznícke číslo, adresu miesta poistenia, dátum narodenia, svoje telefónne číslo
  • opíšte udalosť a postupujte podľa pokynov pracovníka poisťovne

Overené zákazníkmi

  • už viac ako 1 500 spokojných zákazníkov

Príklad zo života

  • Požiar
    V garáži rodinného domu pána Michala vznikol požiar, ktorý zničil aj obývanú časť domu. Po príchode hasičov a polície sa zistilo, že dom je neobývateľný a celá rodina sa musí odsťahovať z domu. Vďaka Poisteniu domácnosti Plus uhradila poisťovňa po ukončení vyšetrovania poistné plnenie za poškodené a zničené zariadenie domácnosti a iný majetok, náklady za vyčistenie bytu a náhradné ubytovanie.