ZSE Poistenie platieb - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/


ZSE Poistenie platieb

4 300 spokojných zákazníkov

ZSE Poistenie platieb

Uhradíme za vás pravidelné mesačné platby v prípade PN.

2,50 € / mesiac 
✔ Prvý mesiac zadarmo.
✔ Bez viazanosti.
Služba bude aktívna od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

Objednať

120 € za 30 dní PN

Preplatenie pravidelných mesačných platieb v prípade pracovnej neschopnosti.

Poistenie pravidelných mesačných platieb 

 • platí pre prípad pracovnej neschopnosti zapríčinenej úrazom alebo chorobou
 • výška finančného príspevku je 120 € za každých 30 dní PN
 • o finančný príspevok môžete požiadať po uplynutí 60 kalendárnych dní PN a bude vám vyplatený spätne už za prvý kalendárny mesiac, kedy PN vznikla, maximálne po dobu 6 mesiacov
 • maximálna úhrada v rámci jedného roka je 720 €

Nonstop linka 0850 646 646

 • ak máte službu ZSE Poistenie platieb aktívnu, zavolajte na asistenčnú linku: 0850 646 646 (zo zahraničia na +421 220 510 803)
 • uveďte identifikačné číslo, ktoré je zároveň číslom vašej Dohody ZSE Služby pre domov a vaše Zákaznícke číslo (10-miestne číslo na faktúre za elektrinu/plyn začínajúce 5-kou)
 • opíšte udalosť a operátor vás bude informovať o ďalšom postupe a dokumentoch, ktoré bude z vašej strany potrebné doručiť do poisťovne

Overené zákazníkmi

 • už viac ako 4 300 spokojných zákazníkov služieb ZSE Poistenie platieb/Plus/Komplet

Príklady zo života

 • 42-ročný zamestnaný klient mal autonehodu, v dôsledku ktorej bol 4 mesiace PN. Po uplynutí prvých 60 dní PN, mu bolo vyplatených 240 €, za tretí mesiac 120 € a za štvrtý mesiac 120 €.

 • 30-ročná zamestnaná klientka pripravovala guláš pre svojich hostí na záhrade. Pri premiestňovaní nádoby s gulášom sa jej nešťastnou náhodou vyšmykla nádoba s gulášom, v dôsledku čoho si klientka obarila časť tela a zostala PN 3 mesiace. Za tieto3 mesiace jej bolo spolu vyplatených 360 €.

 • U 50- ročného zamestnaného klienta sa začali objavovať problémy s dýchaním, preto sa rozhodol navštíviť lekára. Ten mu diagnostikoval pľúcne ochorenie, v dôsledku ktorého bol 9 mesiacov PN, kedy sa liečil. Za toto obdobie dostal finačný príspevok v maximálnej výške 720 €.