ZSE Poistenie platieb - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

ZSE Poistenie platieb

Ide o poistenie pravidelných mesačných platieb pre prípad pracovnej neschopnosti zapríčinenej úrazom alebo chorobou. Výška finančného príspevku je 120 € za každých 30 dní PN. O finančný príspevok môžete požiadať po uplynutí 60 kalendárnych dní PN a bude vám vyplatený spätne už za prvý kalendárny mesiac, kedy PN vznikla, maximálne po dobu 6 mesiacov. Maximálna úhrada v rámci jedného roka je 720 €.

Cena: 2,50 €/mesiac, prvý mesiac zadarmo

ZSE Poistenie platieb Komplet

Okrem poistenia pravidelných mesačných platieb pre prípad PN, poistenia asistenčných služiebv prípade rehabilitácie alebo kúpeľnej liečby v sebe zahŕňa aj poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu. Poistenie kryje hospitalizáciu v trvaní minimálne 24 hodín nepretržite.

Výška finančného príspevku je 12 €/deň, maximálne 30 dní hospitalizácie počas 12 mesiacov. Opakovaná hospitalizácia z toho istého úrazu počas 12 mesiacov sa považuje za jednu poistnú udalosť a bude hradená do max. výšky 30 dní hospitalizácie. Klient môže mať v jednom roku aj viac úrazov (poistných udalostí), pričom z jedného úrazu mu bude vyplatený finančný príspevok za max. 30 dní hospitalizácie. Ak dôjde k úrazu v zahraničí, tak sa výška finančného príspevku zvýši o 50 % (18 €/deň).

Cena: 4,90 €/mesiac, prvý mesiac zadarmo

ZSE Poistenie platieb Plus

Zahŕňa v sebe všetky výhody služby ZSE Poistenie platieb a navyše poistenie asistenčných služieb v prípade rehabilitácie alebo kúpeľnej liečby na základe lekárskeho predpisu. Výška finančného príspevku za všetky asistenčné služby je maximálne 300 €.

Aké asistenčné služby poistenie zahŕňa:

  • zabezpečenie a úhradu nadštandardného ubytovania
  • zabezpečenie a úhradu ubytovania pre člena vašej rodiny
  • dopravu zo zdravotníckeho zariadenia

Cena: 3,90 €/mesiac, prvý mesiac zadarmo

Prečítajte si náš nový Magazín ZSE Zdravie
Chcem čítať

Postup v prípade využitia služieb:

  • V prípade poistnej udalosti bezodkladne volajte na linku 0850 646 646 (číslo zo zahraničia +421 220 510 803)
  • Uveďte identifikačné číslo, ktoré je zároveň číslom vašej Dohody ZSE Služby pre domov a vaše Zákaznícke číslo (10-miestne číslo na faktúre za elektrinu/plyn začínajúce 5-kou).
  • Operátor vás bude informovať o ďalšom postupe a dokumentoch, ktoré bude z vašej strany potrebné doručiť do poisťovne.

Príklad zo života:

  • 42-ročný zamestnaný klient mal autonehodu, v dôsledku ktorej bol 4 mesiace PN. Klient bol tesne po nehode hospitalizovaný 48 dní, za ktoré mu bolo vyplatených 30 x 12  €, t.j. 360 €. Po uplynutí prvých 60 dní PN mu bolo vyplatených 240 €, za tretí mesiac 120 € a za štvrtý mesiac 120 €. Doliečenie zranení spôsobených autonehodou si vyžiadalo rehabilitáciu pohybovej sústavy v zdravotníckom zariadení Kováčová, ktorú klientovi predpísal jeho ošetrujúci lekár. Klient mal záujem o nadštandardné ubytovanie, avšak v danom čase boli izby tohto štandardu obsadené, preto klient dostal finančnú kompenzáciu za 14 dní rehabilitácie vo výške 280 €.

Služby ZSE Poistenie platieb, ZSE Poistenie platieb Plus a ZSE Poistenie platieb Komplet poskytuje ERGO Poisťovňa, a. s.