Energetický audit - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

 • Radi vám pomôžeme splniť požiadavky na podniky vyplývajúce z legislatívy. Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.
 • Termín vypracovania energetického auditu pre všetky veľké podniky je do 5. 12. 2015 a opätovne reauditovanie každé 4 roky. Vypracujeme pre vašu spoločnosť energetický audit, vďaka ktorému získate komplexný návrh opatrení súvisiacich s úsporou energií. Navyše vám ochotne pomôžeme zabezpečiť realizáciu a financovanie navrhnutých opatrení.
 • Cena energetického auditu závisí od dostupnosti údajov, od veľkosti objektu, od technického vybavenia a rozsahu. Pokuta za nevykonanie energetického auditu je od 5 000 do 30 000 €.

Energetickým auditom sa rozumie komplexné hodnotenie:

 • analýzy súčasného stavu spotrieb energií v budovách aj v technológiách,
 • návrhu opatrení na zníženie energetickej náročnosti,
 • dopadu navrhnutých opatrení na životné prostredie,
 • posúdenia možností využitia OZE,
 • energetické a ekonomické hodnotenie,
 • výpočtu návratnosti investícií na realizáciu opatrení,
 • odporúčanie audítora.

Audit je povinný pre veľké podniky, ktoré:

 • zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov a/alebo
 • ich ročný obrat presahuje 50 mil. € a/alebo
 • ich celková ročná súvaha presahuje 43 mil. € a/alebo
 • vlastní iný podnik aspoň 25 % imania spoločnosti alebo hlasovacích práv spoločnosti a/alebo
 • spoločnosť vlastní hlasovacie práva v inom podniku vrátane podnikov mimo SR a/alebo
 • kontroluje aspoň 25 % imania alebo hlasovacích práv podniku verejný orgán (napr. MH SR).