EnergoServis - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

Komplexný EnergoServis

Prvý zásah

Zabezpečenie 24-hodinovej pohotovosti na odstránenie poruchy a na obnovu dodávky energií.

Preventívna údržba

Kontrola technického stavu vášho zariadenia.

Zaistenie pracoviska bez dozoru

Manipulácia v prípade plánovanej odstávky alebo neočakávaných okolností.

Termovízne meranie

Raz za dva roky spolu s protokolom a so súpisom nedostatkov a s dohodou o postupe ich odstránenia.

Zabezpečte svoje energetické zariadenia nadštandardným servisom:

  • Ak vlastníte alebo prevádzkujete externé energetické zariadenia a nemáte vlastných kvalifikovaných odborníkov na ich údržbu a obsluhu, služba EnergoServis je tu práve pre vás.
  • Zabezpečíme pre vás komplexné energetické riešenia, ktoré vyhovujú vašim potrebám.
  • Stačí, ak využijete službu EnergoServis.

Naši odborníci:

  • sú vyškolení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.,
  • na všetky vykonávané činnosti majú odborné školenia a certifikáty,
  • majú dlhoročné skúsenosti s prevádzkou elektrických zariadení,
  • disponujú kvalitnými a modernými nástrojmi a prístrojmi.