ZSE Kompenzačné zariadenia - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

Čo je to jalová zložka elektriny a účinník?

  • Pre správny chod niektorých elektrických zariadení v prevádzkach firiem je potrebné, aby odoberali zo siete nielen činnú, ale aj jalovú zložku elektriny.
  • Zvýšený výskyt jalovej zložky elektriny zhoršuje podmienky v distribučnej sieti, preto je na odberných miestach mesačne vyhodnocovaná veličina zvaná účinník.
  • Účinník posudzuje množstvo odoberanej činnej a jalovej zložky elektriny a ak firma nedodržuje jeho tolerované hodnoty v rozmedzí 0,95 až 1, platí za to špeciálne prirážky uvedené na faktúre.

Pre koho sú zariadenia určené?

  • Firmám, ktorým je na faktúre za elektrinu účtovaná prirážka za nedodržanie účinníka v rozmedzí 0,95 až 1.
  • Firmám, ktorým je na faktúre za elektrinu účtovaná dodávka jalovej elektriny do sústavy.

Čo získate?

  • Pravidelnú úsporu prostredníctvom minimalizácie prirážok za nedodržanie účinníka alebo za dodávku jalovej elektriny do sústavy.
  • Rýchlu návratnosť investície vloženej do kompenzačného zariadenia.
  • Profesionálne meranie a analýzu siete s návrhom riešenia vhodnej kompenzácie od ZSE.

Aké služby ku kompenzácií ponúkame?

  • Jednorazová ročná revízna prehliadka.
  • Predĺžená záruka na 4 roky vrátane ročných revíznych prehliadok.
  • Štandardný servisný zásah do 72 hodín.
  • Rýchly servisný zásah do 12 hodín.