ZSE ProfiServis - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

Komplexné služby overených elektrikárov a plynárov

V rámci služby ZSE ProfiServis spolupracujeme s našimi partnermi, ktorí sú oprávnení a odborne spôsobilí realizovať elektromontážne, elektroinštalačné práce, servisné práce súvisiace s plynom a ďalšie služby pre našich zákazníkov. Ide o overené dodávateľské spoločnosti, ktoré prešli procesom výberu a overenia z hľadiska odbornosti, ekonomickej stability a spokojnosti zákazníkov.

Každý z partnerov má doklad o svojom overení - certifikát pre službu ZSE ProfiServis.

Odborné činnosti vykonávajú partneri na základe certifikačných a odborných skúšok. Tieto spoločnosti profesionálne zabezpečujú a poskytujú nasledovné elektromontážne a elektroinštalačné služby a servisné služby súvisiace s plynom:

 • projektovanie v oblasti elektro,
 • revízna činnosť v oblasti elektro,
 • elektroinštalačné práce a elektromontážne práce,
 • výstavba prípojky v sústave nízkeho napätia (NN),
 • výber vhodnej veľkosti ističa (jeho montáž, demontáž, výmena),
 • inštalácia elektrospotrebičov a poradenstvo v oblasti elektro,
 • prehliadky, skúšky el. zariadení, bleskozvodov, spotrebičov,
 • odpočet stavu elektromeru,
 • zabezpečenie externého záložného zdroja elektrickej energie v prípade plánovanej odstávky,
 • výstavba, montáž, rekonštrukcia a servis plynovodov a prípojok zemného plynu,
 • servis plynových zariadení a spotrebičov.


Ak hľadáte pre svoju domácnosť, organizáciu alebo firmu dodávateľa takýchto služieb,
zvoľte si príslušný kraj, kde majú byť tieto služby poskytnuté:

Elektroinštalačné a elektromontážne práce:


  Bratislavský kraj

  Nitriansky kraj

  Trenčiansky kraj

   Trnavský kraj

Prípojky a ističe:


  Bratislavský kraj

  Nitriansky kraj

  Trenčiansky kraj

   Trnavský kraj

Revízie vlastnými a cudzími kapacitami:


  Bratislavský kraj

  Nitriansky kraj

  Trenčiansky kraj

   Trnavský kraj

Chcete sa stať partnerom služby ZSE ProfiServis?

Vyplňte prosím formulár Žiadosť o zavedenie do databázy aliančných partnerov v rámci služieb ZSE ProfiServis, aby sme vás mohli zaradiť do databázy uchádzačov. Všetky požadované dokumenty zašlite podľa inštrukcií uvedených vo formulári.