/


Ukončenie dodávky elektriny po zosnulom.

Ak chcete ukončiť dodávku elektriny, môžete požiadať o ukončenie odberu po zosnulom.

Ukončenie môžete vybaviť:

1.

Pripravte si

 • zákaznícke číslo zosnulého zákazníka
 • adresu odberného miesta
 • stav elektromera - stav odčítajte bez desatinného miesta,  v prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife

Jeden z dokumentov:

 • Úmrtný list, 
 • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
 • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.
2.

Napíšte nám

Požiadavku na ukončenie dodávky elektriny spolu s dokladom o úmrtí pošlite e‑mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

3.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme do 30 dní od jej prijatia.

4.

Po ukončení dodávky elektriny

 • V prípade úspešného ukončenia dodávky elektriny vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.

Vyplatenie preplatku pozosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

1.

Pripravte si

 • zákaznícke číslo zosnulého zákazníka
 • adresu odberného miesta
 • stav elektromera - stav odčítajte bez desatinného miesta,  v prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife

Jeden z dokumentov:

 • Úmrtný list, 
 • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
 • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.
2.

Navštívte nás

Naše ZSE Centrá sú tu pre vás.

Rezervovať termín  
3.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme do 2 pracovných dní.

4.

Po ukončení dodávky elektriny

 • V prípade úspešného ukončenia dodávky elektriny vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
 • Nezabudnite odhlásiť úhradu poplatkov RTVS. Pre odhlásenie poplatkov RTVS potrebujete poslednú vyúčtovaciu faktúru elektriny.

Vyplatenie preplatku po zosnulom

V prípade preplatku postupujte podľa stavu dedičského konania:

 • Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní.
 • Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?