Zákazník zomrel - ZSE

/


Zákazník zomrel

V prípade úmrtia zákazníka môžete pokračovať v odbere elektriny alebo plynu po vykonaní prepisu odberného miesta po zosnulom na vás.

 

Ak nechcete ďalej odoberať elektrinu alebo plyn, môžete požiadať o ukončenie odberu po zosnulom.