/


Zákazník zomrel

V prípade úmrtia zákazníka môžete pokračovať v odbere elektriny a plynu po prepise odberného miesta na vás alebo môžete požiadať o ukončenie odberu po zosnulom.

Vyberte si, čo potrebujete vybaviť:

V prípade úmrtia zákazníka môžete pokračovať v odbere elektriny alebo plynu po vykonaní prepisu odberného miesta po zosnulom na vás.

Prepis elektriny po zosnulom  Prepis plynu po zosnulom  

Ak nechcete ďalej odoberať elektrinu alebo plyn po zosnulom, požiadajte o ukončenie odberu.

Ukončenie dodávky elektriny po zosnulom  Ukončenie dodávky plynu po zosnulom  


Chcete sa niečo opýtať?

Zobraziť kontakty