Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

Zmena dodávateľa plynu

Zmena dodávateľa plynu

Počkajte prosím

Prosím počkajte,
ešte sa načítavajú položky potrebné na zobrazenie modulu.

Objednávkový formulár pre domácnosti – PLYN
Skontrolujte si prosím správnosť zadaných údajov. Ak sú údaje správne, kliknite na tlačidlo "Odoslať"
Údaje o odberateľovi
Titul: Povinná položka, prosíme zadajte.
Meno*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Priezvisko*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Dátum narodenia*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Dátum narodenia*: Nesprávny tvar dátumu
Dátum narodenia*: Nesprávny dátum
Štátna prislušnosť*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Korešpondenčná adresa
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Telefón/Mobil*: Povinná položka, prosíme zadajte.
E-mail*: Povinná položka, prosíme zadajte.
E-mail*: Nesprávny tvar emailu
{{gas.person.title}}
{{gas.person.name}}
{{gas.person.surname}}
{{gas.person.dateOfBirth}}
{{gas.person.nationality}}
Adresa trvalého pobytu
{{gas.person.street}}
{{gas.person.streetNumber}}
{{gas.person.zip}}
{{gas.person.city}}
Korešpondenčná adresa
Áno Nie
{{gas.person.streetMail}}
{{gas.person.streetNumberMail}}
{{gas.person.zipMail}}
{{gas.person.cityMail}}
i {{gas.person.phone}}
{{gas.person.email}}
Súhlas so spracúvaním osobných údajov : Povinná položka, prosíme zadajte.
{{$index + 1}}. odberné miesto
Súčasný dodávateľ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
POD kód odberného miesta*: Povinná položka, prosíme zadajte.
POD kód odberného miesta*: Nesprávny tvar
Predpokladaný ročný odber*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Súčasná tarifa/sadzba*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Súčasná viazanosť*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Dĺžka viazanosti*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Koniec súčasnej viazanosti*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Požadovaná sadzba*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Viazanosť zmluvy*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Výška zálohy*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Spôsob úhrady*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie: Zvoľte bankové spojenie
Bankové spojenie (IBAN/BIC): Zadajte číslo IBAN účtu.
Bankové spojenie (BBAN)*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie (BBAN)*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Periodicita úhrady záloh*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Služba ZSE Asistuje - asistenčné služby: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie (BBAN)*: Zadajte číslo účtu v správnom tvare. Predčíslie oddeľte pomlčkou (-).
{{place.currentSupplier.name}}
{{place.otherSupplier}}
SKSPPDIS  i {{place.code}}
{{place.yearlyCollection}} {{place.meassureUnit.name}}
{{place.currentTarrif.name}}
{{place.tying.name}}
{{place.tyingLength}}
{{place.endOfTying.toLocaleDateString()}}
{{place.required.name}}
{{place.gas.name}}
Adresa {{$index + 1}}. odberného miesta
Áno Nie
{{place.street}}
{{place.streetNumber}}
{{place.zip}}
{{place.city}}
Platobné podmienky
 EUR/mes {{place.advanceAmount}}
{{place.paymentType.name}}
{{place.accountBankType.name}}
{{place.bankAccount}} / {{place.bankAccountCode.name}}
{{place.iban}}
/ {{place.bankAccountIban}} / {{place.bankAccountBic}}
{{place.paymentPeriod.name}}
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Počet odberných miest: {{gas.electricityPlaces.length}}

Pridať odberné miesto Odobrať odberné miesto

Ďakujeme za vyplnenie formulára.