Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Biznis Novinky

ZSE Biznis Novinky

/

Čaká nás ďalšie zdražovanie elektriny?


Prognózovať vývoj cien komodít patrí k základným náplniam obchodníkov a firiem v energetickom sektore. Ich význam oceňujeme hlavne v  časoch prudkých cenových výkyvov alebo jednostrannom a dlhodobom cenovom trende. Prudký rast cien v roku 2018 spôsobený hlavne nárastom ceny emisných povoleniek, ktorý bol medziročne najvyšší za posledné roky, pocítili všetci koncoví odberatelia elektriny od domácností až po veľkých industriálnych zákazníkov.

Cenové výkyvy hýbu trhom

Cenový nárast bol taký rýchly, že ho mnohí dodávatelia nestačili premietnuť do koncových cien. Analytici sa vo všeobecnosti zhodujú na tom, že nárast podobný roku 2018 nás v najbližšom období nečaká. Domácnosti a ani malé a stredné podniky sa na ďalší výrazný nárast cien teda pripravovať nemusia. Všeobecne však možno povedať, že prudké cenové výkyvy formujú koncový trh s elektrinou. Na jednej strane tvoria dynamiku cenotvorby, ktorej konštrukcia musí stále viac zohľadňovať zmeny cien na veľkoobchodnom trhu. Tento fakt zvyšuje medziročne počty zákazníkov, ktorí menia svojho dodávateľa, a to na strane domácností ako aj veľkých industriálnych zákazníkov. Na druhej strane, stále sa zvyšujúca transparentnosť a likvidita trhu neumožňuje dodávateľom z dlhodobého hľadiska nereflektovať na veľkoobchodné ceny a vytláča z trhu dodávateľov s krátkodobou víziou pôsobenia na trhu.

Analytici predpovedajú mierny nárast

Komoditné a politické fundamenty nám ale nedávajú reálnu nádej  na pokles cien a na hodnoty spred roka 2018. Postupné odpájanie uhoľných a jadrových zdrojov, s tým súvisiaci zvýšený dopyt po plyne a tiež zvyšujúci sa podiel obnoviteľných zdrojov určite nie sú faktory, ktoré nahrávajú poklesu cien. Dlhodobo je tu predpoklad ich postupného mierneho nárastu, ktorý by však mohol byť výhľadovo tlmený globálnym ekonomickým spomaľovaním. Čas jeho príchodu a intenzitu je v tejto chvíli veľmi ťažké odhadnúť. Neočakáva sa ani, že by cena emisných povoleniek klesla na pôvodné úrovne. Analytici sú v predpovediach jej rastu opatrnejší ako v minulosti, ale stále očakávajú postupný nárast k hodnote 30 €/t. Ten by mal ale nastať až v dlhodobejšom horizonte.

Brexit ešte zamieša karty

Voľby do Európskeho parlamentu zaznamenali v máji rekordnú účasť. Otázky klimatických zmien patrili k tým najčastejším v predvolebnej rétorike kandidátov takmer všetkých európskych krajín. Vo voľbách si polepšila frakcia zelených, čo znamená, že Európa si zachová svoj progresívny postup pri presadzovaní environmentálnych politík. Ich vyjadrením bolo ešte pred voľbami napríklad aj schválenie 4. energetického balíčka „Čistá energia pre Európanov“. Jeho súčasťou je okrem integrácie väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov do sústavy aj rozšírenie právomocí nadnárodných orgánov v energetike a jej ďalšia integrácia na celoeurópskej úrovni. Výsledok volieb krátkodobo zdvihol ceny povoleniek, najvýznamnejším faktorom by v blízkej dobe mohol byť proces Brexitu. Jeho termín je momentálne stanovený na 31. októbra 2019. Po odstúpení premiérky Mayovej narástlo znova riziko jeho tvrdej podoby. Napriek tomu sa Británia určite bude snažiť odísť z únie dohodou. Forma Brexitu určí rýchlosť a spôsob uvoľňovania emisných povoleniek zo strany britskej burzy ICE a tým bude koncom roka vplývať aj na ich cenu.

 

Miroslav Chlebiš
vedúci krátkodobého a intraday obchodovania