/

Vážení zákazníci SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., v súvislosti s ukončením činnosti tejto spoločnosti, dodávku elektriny do vašich odberných miest na západoslovenskom distribučnom území automaticky zabezpečí naša spoločnosť ZSE Energia, a.s., ako dodávateľ poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie trvá 3 mesiace, následne automaticky zostávate zákazníkom ZSE. Ak chcete uzavrieť zmluvu so ZSE skôr, vyplňte online formulár.  Čo bude ďalej, kedy a komu platiť za elektrinu.
Poradíme vám