Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Novinky pre firmy

ZSE Novinky pre firmy

/

Budúcnosť smerovania energetických riešení je aj v úložiskách energií


Úsilie znižovania emisií je mnohostranné. Okrem nového mixu nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov na strane výroby, je nemenej dôležitý aj proces jej prenosu, spotreby a takisto možnosti uskladňovania. To zahŕňa celý proces opatrení od výstavby a transformácie elektrických sietí, cez montáž smartmetrov, budovanie blockchain systémov, zmenu logiky cenových taríf a samozrejme aj samotné investície a vývoj úložných systémov.

Virtuálna batéria skracuje návratnosť fotovoltiky

Pri klesajúcich cenách uvažujú o investíciách do úložísk takmer všetky veľké energetické firmy. Dodávateľom energií zatiaľ primárne slúžia na ukladanie energie vyrobenej nad rámec aktuálnej spotreby alebo ako záloha pri výpadku dodávok elektrickej energie v sieti. Okrem toho stabilizujú distribučnú sieť a zároveň umožňujú efektívnejšie využiť energiu z miestnych obnoviteľných zdrojov. Koncovým zákazníkom sú dodávatelia schopní ponúknuť tak fyzickú batériu, ako aj virtuálnu. Podľa rozsahu a spôsobu použitia je možné inštalovať úložné priestory pred (veľké inštalácie používané spoločnosťami pre rôzne aplikácie v sieti) aj za (napríklad v domácnosti alebo v podniku) elektromer koncového odberateľa. Príkladom môže byť oblasť fotovoltickej výroby, ktorá je zo svojej podstaty obmedzená na hodiny slnečného svitu. Pri postupnom znižovaní stimulov pre solárnu energiu na mnohých trhoch, sa začína objavovať príležitosť spojiť solárnu energiu s fyzickými batériami, ktoré umožnia vyrobiť a spotrebovať svoju vlastnú energiu namiesto dodávky do siete. Virtuálna batéria  umožňuje ukladať zákazníkovi prebytočnú elektrinu vo virtuálnom úložisku a optimalizovať svoju spotrebu v čase. ZSE Energia ponúka ako prvá na slovenskom trhu možnosť využívať virtuálne úložisko energie pre svojich zákazníkov z radov domácností. Služba Virtuálna batéria je prejavom snahy ZSE, aby si zákazníci mohli vyrobenú energiu, ktorú nedokážu v danom momente použiť, uložiť bez toho, aby si museli kupovať fyzickú batériu. Pri použití tejto "virtuálne uloženej elektriny" platí zákazník len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Priemerný zákazník môže s touto službou po odrátaní mesačného poplatku (2 €) docieliť dodatočnú ročnú úsporu vo výške až 100 € v porovnaní so situáciou, keby službu Virtuálna batéria nevyužíval. Služba Virtuálna batéria skracuje návratnosť fotovoltického riešenia zhruba o 3 roky, čím sa zákazník dostáva na relatívne zaujímavých 11 - 12 rokov.

Ceny fyzických batérií klesajú

Znižovanie cien a dostupnosť úložných systémov je budúcnosťou transformácie energetického sektora. Ceny úložného priestoru klesajú oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo. Hlavní hráči v Ázii, Európe a v Spojených štátoch zväčšujú výrobu lítium-iónových batérií a teda niet divu, že náklady na batérie v roku 2019 klesli v porovnaní s rokom 2010 viac ako päťnásobne. Spolu s tým rastie inštalovaná kapacita, s takmer dvojnásobným medziročným nárastom. Na konci roku 2019 by celosvetovo mala dosiahnuť cez 8 GW. V roku 2020 by mal tvoriť medziročný prírastok 4,7 GW a v roku 2025 by mal prírastok tvoriť 8,8 GW za rok. Celosvetová kapacita by mala vtedy dosiahnuť 52 GW. Do biznisu budú naskakovať veľkí aj menší hráči a hľadať optimálne scenáre štruktúry a charakteru technického riešenia, efektivity financovania následne aj skladbe produktov pre zákazníkov.  Účastníci financovania, ako sú banky a inštitucionálni investori, budú musieť vytvoriť možnosti, ktoré sa prispôsobia a budú zodpovedať investičnému horizontu zákazníka. S rastúcou sebadôverou trhu o základnej ekonomike a výkone skladovania budú vyvíjať finančné produkty prispôsobené konkrétnym potrebám technológie. Keď k tomu dôjde, náklady na financovanie klesnú, čím sa ďalej rozšíri potenciál trhu. Trhové prostredie sa bude neustále vyvíjať v závislosti od troch faktorov: ako rýchlo budú klesať náklady na skladovanie a aké nové technológie budú dostupné; ako sa bude dynamizovať prechod výroby energie na obnoviteľné zdroje a zároveň rozvíjať prenosové siete a aké legislatívne prostredie a reguláciu zvolia príslušné orgány pre nájdenie správnej rovnováhy medzi podporou zdravého trhu na jednej a kontrolovaným rozvojom energetického sektora na druhej strane.

 

Miroslav Chlebiš
vedúci krátkodobého a intraday obchodovania