/


Už aj obec Nižná využíva našu darovanú fotovoltiku

ZSE pomáha   Erik Chabreček   6. október 2022

Využívanie fotovoltických riešení na verejných budovách, ako sú úrady, školy, škôlky, postupne rastie a sme radi, že sme toho súčasťou. Vďaka časti financií, ktoré získame od zákazníkov využívajúcich službu Zelená elektrina, zastrešujeme a financujeme inštaláciu fotovoltík v treťom sektore. V roku 2022 sme z Nadácie ZSE v rámci pilotného programu investovali 70.000 € do slnečných riešení pre viacero základných škôl, domovov sociálnych služieb a na obecný úrad. Podporujeme obnoviteľné zdroje energií v celom západoslovenskom regióne. A ak chcete vedieť ako prebiehala inštalácia fotovoltiky na budovu obecného úradu a materskej škôlky v obci Nižná (okres Piešťany), pozrite si naše video.

Najdôležitejšie z videa

  • Využívanie fotovoltických riešení na verejných budovách je naša budúcnosť a ich prínos vníma pozitívne celá miestna komunita.
  • Pre Obecný úrad v Nižnej je dôležitá energetická samostatnosť a finančná úspora vzhľadom na rastúce ceny energií.
  • Fotovoltické panely sú na oboch obecných budovách nainštalované zadarmo vďaka pilotu grantového programu ZSE, realizovaného prostredníctvom Nadácie ZSE.
  • Zapojenie sa do grantového programu odporúčajú predstavitelia obce aj ostatným mestám a obciam. 

 

Výhody fotovoltiky od ZSE na obecnom úrade a v škôlke

  • Na budove Obecného úradu v obci Nižná sme nainštalovali 14 kusov fotovoltických panelov s výkonom 5,25 kWp a trojfázovým striedačom SolarEdge s výkonom 5 kW. Systém je umiestnený na juhozápadnú stranu rovnej strechy so sklonom 10 stupňov. Odhadovaná ročná výroba elektriny je 6,28 MWh ročne a odhadovaná priama úspora elektriny predstavuje cca 40 % voči súčasnej spotrebe.
  • Na budove Materskej školy v obci Nižná je umiestených taktiež 14 kusov fotovoltických panelov s rovnakým výkonom aj striedačom ako na úrade. Systém je situovaný na juhozápadnú stranu šikmej škridlovej strechy so sklonom 30 stupňov. Odhadovaná ročná výroba elektriny bude dosahovať 6,25 MWh ročne a odhadovaná priama úspora elektriny predstavuje cca 50 %.
  • Obidve inštitúcie majú na všetkých paneloch umiestnené výkonové optimizéry SolarEdge, ktoré zvyšujú efektivitu výroby elektriny aj pri zhoršených poveternostných podmienkach, prípadne pri zatienení panelov.
  • Životnosť fotovoltických panelov sa odhaduje na viac ako 25 rokov, takže riešenie bude dlhodobo prinášať úspory energie v oboch objektoch. Zároveň nespotrebovanú časť elektriny je možné pri predpokladanej zmene legislatívy zdieľať s inou budovu alebo ju prípadne predávať, a tým získať dodatočný finančný príjem. Fotovoltický systém je preto navrhnutý tak, aby sa dal jednoducho rozšíriť.
  • Z enviromentálneho hľadiska úspora emisií na obidvoch budovách predstavuje cca 2x 800 kg CO2 ročne, čo je rovnaké ako 2x 38 novovysadených stromov za rok. 

Erik Chabreček

Erik Chabreček
odborník na fotovoltiku

Od roku 2015 sa profesne venujem fotovoltickým technológiám. Snažím sa s mojim tímom prinášať na náš trh kvalitné a overené riešenia, ktoré prinesú našim zákazníkom očakávané úspory a nový prístup k čistej energií. 

Zobraziť články


Uvažujete nad fotovoltikou? Riešenie na kľúč od ZSE

Len v ZSE garantujeme objem vyrobenej elektriny bez ohľadu na počasie. Zároveň máme pre vás výhodnejšie ceny, lebo nakupujeme panely, striedače, optimizéry a ďalší materiál vo veľkom množstve.

Zobraziť riešenia  

Mohlo by vás zaujímať