Skúsenosti vodičov s dojazdami ich elektromobilov sa častokrát líšia od hodnôt, ktoré udávajú pri svojich vozidlách výrobcovia áut.  Tieto odchýlky sú spôsobené množstvom faktorov, ktoré samotné automobilky nedokážu s istotou predpokladať a ani ich nemôžu ovplyvniť. Automobilky preto udávajú dojazd, rovnako ako pri autách so spaľovacími motormi, na základe normovaného cyklu (WLTP), ktorý je rovnaký pre všetkých.

Čo znamená skratka WLTP?

WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures) je súbor testovacích procedúr, ktoré sa využívajú na homologovanie vozidla. Testovací harmonogram WLTP sa skladá z laboratórneho cyklu WLTC (Worldwide harmonised Light-duty vehicle Test Cycles) a z praktickej jazdnej skúšky RDE (Real Driving Emissions).

Laboratórny test

Počas 30 minút WLTC testu prejde auto priemernou rýchlosťou 47km/h na valcoch celkovo 23 kilometrov. Cyklus pozostáva zo 4 fáz, ktorých intenzita je od najnižšej po najvyššiu. Testovanie prebieha pri teplote 14 °C a auto pri ňom prekročí rýchlosť 130 km/h. Počíta sa aj spotreba stojaceho vozidla, pričom v pokoji strávi auto 13 % testovacieho času.  Test navyše počíta s dodatočnou výbavou auta, pre ktorú musí automobilka spotrebu a dojazd buď otestovať, alebo kvalifikovane prepočítať. Test prebieha s vypnutou klimatizáciou.

Účelom laboratórneho testu je, aby si zákazníci mohli porovnať údaje o dojazde či spotrebe medzi autami rôznych značiek. Aj keď sa reálny dojazd elektromobilu od toho laboratórneho líši, je takmer isté, že pri porovnaní dvoch modelov bude mať elektromobil s udávaným vyšším dojazdom v cykle WLTP aj vyšší praktický dojazd.

Praktická skúška

Praktická jazdná skúška RDE zisťuje primárne skutočné emisie auta (oxidov dusíka, sadzí a podobne) v premávke. Vozidlo je vybavené špeciálnym zariadením na meranie emisií a samotná jazda v skutočnej premávke nemá na rozdiel od laboratórneho testu striktne stanovené pravidlá.

Doba jazdy by mala byť od 90 do 120 min, trasa by mala byť rovnomerne rozdelená medzi rôzne typy komunikácií (mesto, diaľnica, mimo mesta), pričom max rýchlosť jazdy po diaľnici by mala byť 145 hm/h. Teplota vzduchu pri RDE skúške je v rozmedzí od 0 do 30 °C. Klimatizácia by mala byť zapnutá, max nadmorská výška 700 metrov a celkové prevýšenie trasy nesmie prekročiť 100 metrov. Pri takýchto testoch však platí, že spotreba či sledované emisie nesmú prekročiť 1,5-násobok hodnôt, ktoré boli zistené v laboratóriu. Aj keď samozrejme – pri elektromobiloch je meranie emisií irelevantné, ostatné výsledky meraní sa vzťahujú aj na elektromobily.

Najčastejšie dôvody odchýlok v dojazde a spotrebe elektromobilov

  1. Fyzika elektromobilu (hmotnosť, aerodynamika, hmotnosť, valivý odpor)
  2. Vonkajšie podmienky (teplota vzduchu, vietor, počasie)
  3. Jazdný štýl šoféra
  4. Profil trate

Teplota vzduchu vonku, ale aj vo vnútri vozidla, má pri elektromobiloch oveľa väčší vplyv na dojazd a spotrebu ako pri spaľovacích motoroch. Vonkajšia teplota ovplyvňuje jednak efektivitu práce trakčnej batérie, ako aj potrebu vykurovania či chladenia interiéru. Ideálna pracovná teplota pre trakčnú batériu je v rozmedzí 10 – 35 °C. Pri vyšších teplotách musí byť aktivované chladenie, čo zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Pri nízkych teplotách sú zasa nabíjací a vybíjací výkon batérie postupne obmedzované. Preto je pri teplotách pod nulou potrebné batériu aktívne vyhrievať.

Aké sú ideálne podmienky pre najvyššie dojazdy elektromobilov?

Pre elektromobily sú ideálne slnečné jarné a jesenné dni, kedy je teplota ideálna bez použitia kúrenia či klimatizácie. Ideálne podmienky na dosiahnutie čo najnižšej spotreby a čo najvyššieho dojazdu sú ďalej bezvetrie a rovná trať. Nemalý vplyv má aj samotný štýl jazdy. Ideálom je v tomto prípade plynulá a predvídavá jazda bez prudkého brzdenia. Pri vysokej rýchlosti zasa energiu auta odoberá odpor vetra. Od 80 km/hod krivka spotreby dramaticky stúpa, čo extrémne ovplyvňuje dojazd.


Aký bol reálny dojazd elektromobilov v teste pri rýchlosti 130 km/h na jedno nabitie?

O autorovi

Rastislav Žembery

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme, ako aj k udržateľnej budúcnosti pre našu planétu.

Ďalšie články autora: