Elektrina ponúka najvyššiu efektivitu využitia energie na pohon vozidla a vďaka tomu nižšie prevádzkové náklady. Tie sú pre porovnanie zhruba polovičné oproti nafte a až štvrtinové oproti syntetickým palivám či vodíku. Keďže flotily komerčných nákladných vozidiel prispievajú k takmer 40 % celosvetových emisií CO2 v sektore cestnej dopravy, elektrifikácia nákladných vozidiel a prenájom stanice od ZSE Drive pre váš biznis môže byť ideálnym riešením.


Doprava je všeobecne jedným z najväčších prispievateľov v rámci emisií skleníkových plynov, pričom predstavuje takmer 25 % celosvetových emisií CO2. V rámci rôznych druhov dopravy sú práve cestné vozidlá zodpovedné za takmer 75 % emisií CO2. Z dôvodu vysokej úrovne emisií CO₂ bude musieť byť veľká časť zo šiestich miliónov dieselových nákladných vozidiel v Európe v istom časovom horizonte nahradená vozidlami s nulovými emisiami. Zo svetových trendov vidieť, že v nákladnej doprave bude v budúcnosti primárne zohrávať úlohu elektrina a v súlade s tým viaceré vlády stanovili plány prechodu na elektrifikáciu odvetvia nákladnej dopravy do roku 2050.

Elektrická batéria zaručuje efektívnosť

Batériové elektrické vozidlá poskytujú oveľa vyššiu úroveň účinnosti v porovnaní s alternatívami ako je vodík. Je to výsledok zložitého výrobného procesu. Vodík sa musí vyrábať pomocou elektrickej energie, následne sa musí ochladiť alebo stlačiť na prepravu predtým, ako sa môže znova použiť na výrobu elektriny v palivovom článku.

Doba nabíjania nie je problém

Jedným z hlavných argumentov proti elektrickým nákladným vozidlám je, že doba nabíjania je príliš dlhá. Kým vodíkový kamión sa dá naplniť za 10 minút, nabitie plne elektrického kamióna v súčasnosti trvá jednu až dve hodiny. Do roku 2025 by však tento čas mal klesnúť len na 45 minút. Je všeobecne platné, že vodiči na dlhých cestách v Európe, si musia po štyri a pol hodinách jazdy urobiť povinnú prestávku na odpočinok v trvaní 45 minút. „Za predpokladu, že existuje potrebná infraštruktúra, batériu elektrického nákladného vozidla je možné počas tejto prestávky nabiť bez toho, aby vodič strácal čas, pričom sa bude nabíjať dostatočne pomaly, aby nabíjanie batériu výrazne nezaťažovalo.“ priblížil proces Rastislav Žembery, manažér e-mobility ZSE Drive.

Situácia na Slovensku

Dôležitá v budovaní a rozvoji e-mobility v nákladnej doprave je nabíjacia infraštruktúra. Najprv prebieha elektrifikácia “last mile delivery“, čiže rozvoz tovaru v rámci miest, respektíve od logistického skladu ku zákazníkovi. Po dobudovaní lokálnej a následne tranzitnej nabíjacej infraštruktúry, príde na rad diaľková a medzinárodná kamiónová doprava.

V súčasnosti ZSE Drive vo svojej verejnej nabíjacej sieti prevádzkuje viacero lokalít, ktoré je možné využiť aj pre nabíjanie nákladného auta či kamiónu.

Mapa lokalít ZSE Drive pre nákladnú dopravu:

Aj pri elektrických nákladných vozidlách je najvýhodnejšie nabíjanie v depe. Podľa dĺžky zastávky (nočné státie alebo vykládka/nakládka tovaru) je na tieto účely vhodné využívať nabíjacie stanice s výkonom od 50 kW do 400 kW.

ZSE Drive už dnes pripravuje nabíjacie depá pre viacerých zákazníkov, ktorí si chcú v blízkej dobe elektrifikovať svoju nákladnú flotilu.

Znížte si investíciu prenájmom

Nabíjacie stanice pre váš biznis si môžete kúpiť alebo prenajať. Ak neviete odhadnúť vyťaženosť staníc, potrebujete flexibilne reagovať na meniace sa potreby alebo potrebujete znížiť počiatočnú investíciu, prenájom staníc je ideálnou cestou. Službu prenájmu nabíjacej stanice ponúka práve ZSE Drive.

Aké sú parametre prenájmu nabíjacej stanice ZSE Drive?

 1. Nabíjacia stanica je majetkom ZSE Drive
 2. Kabeláž a ističe sú vaším majetkom
 3. Zapojenie, prevádzka a servis je v réžii ZSE Drive
 4. Online služby a servis sú v cene prenájmu
 5. Hradíte prenájom nabíjacej stanice, rezervovanú kapacitu a spotrebovanú energiu

Aké sú benefity prenájmu?

 1. Nižšie investičné náklady
 2. Najvýhodnejšie nabíjanie v depe
 3. Automatická výmena nabíjačky po skončení životnosti
 4. Možnosť flexibilných zmien
 5. O zapojenie, prevádzku a servis sa postará ZSE Drive
 6. Online služby a servis máte v cene

O autorovi

Rastislav Žembery

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme, ako aj k udržateľnej budúcnosti pre našu planétu.

Ďalšie články autora: