So stúpajúcim počtom elektromobilov na našich cestách sa spoločnosť čoraz viac delí na 2 tábory. Jedni tvrdia, že ide o najlepšie autá na svete, zatiaľ čo druhí poukazujú na bezpečnostné riziká elektrických vozidiel. Ako to však v skutočnosti je? Predstavuje požiar elektromobilu naozaj také riziko? Prinášame vám rozhovor špecializovaného motoristického portálu garaz.cz priamo s plukovníkom Rudolfom Kramářom z generálneho riaditeľstva Hasičského záchranného zboru Českej republiky (HZS ČR).

Je vznietenie elektromobilu, plug-in hybridu či iného elektrifikovaného vozidla naozaj taký problém, ako sa hovorí?

Môže, ale nemusí. Predovšetkým záleží na tom, či nastane vznietenie samotnej trakčnej batérie. Evidujeme niekoľko požiarov tzv. „elektrifikovaných“ vozidiel, pri ktorých k vznieteniu trakčnej batérie vôbec nedošlo. Väčší počet batériových súčiastok môže síce v prípade požiaru znamenať väčší problém, dôležité sú však ďalšie faktory – chemické zloženie batérie, ich technická konštrukcia, aktuálne dobitie, miera poškodenia batérie i vozidla samotného, ale tiež ostatné podmienky zásahu.

Sú dobrovoľní a profesionálni hasiči školení na prácu s elektromobilmi? Vedia napríklad, kde hľadať hlavný vypínač vysokého napätia?

Výjazdoví príslušníci HZS ČR si musia v rámci tzv. odbornej prípravy, ktorá je pre každého hasiča povinná, zdokonaľovať vedomosti a teoreticky sa pripravovať na svoju prácu, a to v priebehu každej 24 hodinovej služby v rozsahu 3 hodín. Súčasťou tejto prípravy je tiež osvojovanie si konštrukčných charakteristík motorových vozidiel. Tieto znalosti si hasiči pravidelne dopĺňajú v rámci kontinuálnych školení a kurzov, ktoré HZS ČR organizuje pre dobrovoľných a podnikových hasičov.

Súčasťou výcvikov a kurzov sú tiež zásahy pri požiaroch elektromobilov. Je však pravda, že spolupráca s niektorými automobilkami v tejto oblasti nie je ideálna, a tak sa môže stať, že sa k nám určité technické informácie dostávajú oneskorene. Nie je to však len o vypínačoch vysokého napätia, ale tiež o zdieľaní ďalších informácií, ktoré sú pre našu prácu dôležité, napríklad pri vyslobodzovaní osôb z havarovaných vozidiel.

A čo podpora od výrobcov elektromobilov a iných vozidiel s trakčnými batériami? Máte od nich nejaké podklady?

Niektorí výrobcovia odporúčajú v prípade požiaru trakčnej batérie ponoriť zasiahnuté vozidlo do tzv. „vodného kúpeľa“. Hlavným dôvodom je fakt, že trakčná batéria sa môže nachádzať po celej ploche podvozku a tvorí de facto podlahu týchto vozidiel.

V prípade požiaru je prakticky nemožné identifikovať a izolovať ohnisko od okolitých častí batérie, prípadne iných častí vozidla, preto je ponorenie celého vozidla do vody spoľahlivé a rýchle riešenie z pohľadu lokalizácie požiaru. Tiež je šetrné voči životnému prostrediu a relatívne bezpečné pre zasahujúcich hasičov.

Pokiaľ elektromobil/hybrid parkuje napríklad vo viacpodlažnom garážovom dome, do ktorého sa s kontajnerom kvôli výške nedostaneme, volíme iný postup. Premiestniť horiace vozidlo niekoľko poschodí k východu môže byť technicky aj časovo veľmi náročné, musíme si však vedieť poradiť aj s takými prípadmi a sme na ne pripravení.

Je v prípade vznietenia elektrického vozidla potrebné, aby okamžite vyrazila špeciálna technika?

Informácia, že ide o nehodu alebo požiar vozidla s trakčnou batériou už v úvode, nám môže pomôcť pri príprave a skrátiť tak celkovú dobu trvania zásahu. V prípade vznietenia trakčných batérií vieme požiar, resp. jeho prejavy našimi štandardnými prostriedkami dočasne uhasiť, a v prípade opätovného rozhorenia udržiavať pod kontrolou až do príchodu špeciálnej techniky (napr. kontajnera na ponorenie vozidla).

Momentálne sa však stretávame s problémom, ktorým je nedostatok záchranných zborov vybavených špeciálnymi kontajnermi tak, aby bola plošne pokrytá celá republika. Aj s týmto obmedzením si však vieme bezpečne poradiť.

Je pravda, že ak sa požiar nelikviduje, vydrží horieť vozidlo s trakčnou batériou aj niekoľko dní?

V princípe trakčná batéria horí, pokiaľ je v jej článkoch energia. Z našich skúseností a skúseností kolegov zo zahraničia vieme, že chemická reakcia vo vnútri batérie sa môže po uhasení, ale aj po mechanickom poškodení bez predchádzajúceho požiaru, kedykoľvek rozbehnúť, a to rádovo v dňoch, či dokonca týždňoch. Samozrejme, že žiadny požiar netrvá večne, avšak bolo by nebezpečné, neekologické a prakticky nemožné, nechať auto len tak dohorieť.

Môžete nám priblížiť proces hasenia pomocou špeciálneho kontajnera? Čo je jeho obsahom a kde sa potenciálne kontaminovaná kvapalina likviduje?

Ide o vodný kúpeľ, aj keď sa v rámci výskumov experimentuje s rôznymi aditívami. Z trakčnej batérie v priebehu požiaru unikajú toxické látky, ktoré vďaka ponoreniu vozidla do vody neunikajú do okolia, resp. unikajú v oveľa menšom množstve, než v prípade nekontrolovateľného horenia.

V okamihu, kedy sa trakčná batéria ponorená do vodného kontajnera ochladí na úroveň teploty okolia, čo môže trvať obvykle niekoľko dní, môžeme predpokladať, že chemická reakcia skončila a vozidlo môžeme po predchádzajúcej kontrole z kontajnera vytiahnuť. Potom prichádzajú na rad špecializované firmy, zaoberajúce sa ekologickou likvidáciou, ktoré z kontajnera vodu odčerpajú a dekontaminujú.

Ako dlho približne trvá bezpečne uhasiť elektromobil, hybrid alebo plug-in hybrid?

Na túto otázku existuje jednoduchá odpoveď – bezpečne uhasiť čokoľvek (nie len automobil), trvá tak dlho, kým nie je úplne zlikvidované ohnisko požiaru a naďalej nedochádza k jeho opätovnému rozhoreniu alebo šíreniu požiaru do okolia. To môže trvať od niekoľkých minút až po niekoľko dní – v prípade opätovného vznietenia.

Je zásah pri takýchto typoch vozidiel náročnejší ako u vozidiel so spaľovacími motormi?

To sa nedá zovšeobecniť, záleží na veľkom množstve okolností, ktoré sa nedajú zhrnúť do jednej vety. V súčasnosti ani nemáme dostatočnú reprezentatívnu štatistickú vzorku, aby sme mohli vyvodzovať akékoľvek závery.

Elektromobily a hybridy však nemôžeme kategorizovať ako nebezpečnejšie kvôli riziku požiaru. Náročnejší môže byť len hasičský zásah v prípade vznietenia trakčnej batérie.

Jednou z nových technológií, ktorá sa môže použiť pri hasení požiaru elektromobilu, je aj protipožiarna nehorľavá deka. Táto požiar elektromobilu neuhasí, ale zabráni rozšíreniu požiaru do okolia a udržuje teplotu na prijateľnej úrovni, kým dorazia špecializované hasičské jednotky s vybavením.

Zo slov plukovníka Kramářa vyplýva, že elektromobily a hybridy nemôžeme v porovnaní so spaľovacími autami označiť za nebezpečnejšie. Likvidácia a riešenie požiarov vozidiel s trakčnými batériami je však náročné. Bežné auto zhorí relatívne rýchlo, ale pri požiari elektrifikovaného vozidla sa doba požiaru môže významne predĺžiť a hasičský zásah je náročnejší.

Na záver sa pozrime, čo hovoria štatistické dáta o pravdepodobnosti požiaru elektromobilu v porovnaní s autami na spaľovací pohon:

  • Ročne sa na Slovensku predáva v priemere dve- až tritisíc elektromobilov a ich počet rastie.
  • Na Slovensku je priemerne 600 požiarov automobilov za rok.
  • Elektromobilov sa u nás vznieti odhadom do päť ročne. Na svete je to takmer tritisíc.
  • Analýza spoločnosti AutoinsuranceEZ z USA ukázala, že najčastejšie horeli autá s hybridným pohonom (3 474 požiarov na 100-tisíc predaných automobilov), nasledovali benzínové autá (1 529 na 100-tisíc predajov) a najmenej elektrické autá (25 požiarov na 100-tisíc áut). Štúdia sa odvoláva na základné dáta z roku 2018, ale bola v roku 2022 aktualizovaná.

Zdroj: HaZZ, 3mon, AutoinsuranceEZ

Je teda zjavné, že požiar elektromobilu nie je až takým strašiakom, ako poukazujú skeptici – ani z pohľadu štatistiky, ani z pohľadu zvládnuteľnosti takéhoto požiaru, ak už nastane. Zároveň je samozrejme nevyhnutné, aby sa aj slovenskí hasiči vzdelávali, trénovali, rozširovali svoje technické vybavenie a boli pripravení na tieto situácie. Téme sa budeme venovať aj naďalej.

Použité zdroje:

https://www.garaz.cz/clanek/s-hasici-otevrene-o-elektromobilech-je-to-prusvih-21005165

https://dennikn.sk/3514510/poskodena-bateria-elektrickeho-auta-moze-zacat-horiet-za-par-sekund-na-taketo-poziare-nie-sme-pripraveni-vravi-expertka/

O autorovi

Rastislav Žembery

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme, ako aj k udržateľnej budúcnosti pre našu planétu.

Ďalšie články autora: