Ste podnikateľ a zvažujete investíciu do verejných nabíjacích staníc? Máme pre vás hneď 2 dobré správy. Od 28. augusta je možné čerpať príspevok z Plánu obnovy na nabíjaciu infraštruktúru. Navyše, v ZSE Drive vám radi pomôžeme s registráciou, vypĺňaním žiadosti aj so všetkými povinnými prílohami. Po schválení projektu dodáme nabíjačky, zrealizujeme inštaláciu, zabezpečíme revíznu správu a v prípade záujmu budeme servisovať vaše zariadenie.

Čoraz viac krajín sa zaväzuje postupne znižovať predaj nových vozidiel na fosílne palivá a klesajúca cena nových elektromobilov významným spôsobom podporuje rozšírenie elektrických vozidiel aj na našich cestách. S rastúcim záujmom o elektromobily sa zvyšuje aj dopyt po dostupných nabíjačkách. Zabezpečenie nabíjacej stanice je pre podnikateľov v službách logickým krokom s ohľadom na súčasné trendy. Môže priniesť množstvo výhod vrátane prilákania nových zákazníkov, konkurenčnej výhody a príležitosti na dodatočný príjem. Podnikatelia môžu takýmto spôsobom demonštrovať svoj zodpovedný prístup voči životnému prostrediu a udržateľnosti, čo vylepšuje ich vnímanie spoločnosťou zákazníkmi a uľahčuje im spĺňanie environmentálnych noriem a predpisov.

Od 28. 8. 2023 môžu všetci podnikatelia (fyzické aj právnické osoby) čerpať z Plánu obnovy príspevok na nabíjaciu infraštruktúru do výšky 50 % z oprávnených nákladov. Profesionáli zo ZSE Drive záujemcom o príspevok radi poradia pri registrácii, pomôžu s vypĺňaním žiadosti o poskytnutie prostriedkov aj so všetkými povinnými prílohami a po schválení projektu dodajú nabíjačky, zrealizujú inštaláciu, zabezpečia revíznu správu a v prípade záujmu budú servisovať zariadenie.

Celková suma určená na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry je 6 084 500 € bez DPH, pričom maximálne oprávnené jednotkové ceny na jeden nabíjací bod sú 3 000 € pre nabíjací bod AC (výkon od 11 kW) a 29 000 € pre nabíjací bod DC (výkon od 50 kW).

Prostriedky z Plánu obnovy je možné poskytnúť najviac do výšky 50 %  celkových oprávnených  výdavkov, maximálne však do výšky 50 % z vyššie uvedených jednotkových cien, to znamená, že na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW  najviac vo výške 1 500 eur a na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 eur.

S úspešným žiadateľom o príspevok bude uzavretá Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Poskytnutie prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve. Prostriedky sa preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov, tzn. že podnikateľ musí najprv uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tieto sú následne refundované z prostriedkov Plánu obnovy až do výšky 50 % oprávnených výdavkov. Podpora sa realizuje nenávratným spôsobom.

Celkový cieľ Plánu obnovy a odolnosti je vybudovanie nabíjacích bodov pre právnické osoby AC v počte 800 a DC v počte 360 kusov. Žiadosti o príspevok môžu byť predkladané priebežne, t. j. kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu uzavretia výzvy, pričom termíny uzávierok jednotlivých hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti sú 30. 9. 2023, 31. 12. 2023, 31. 3. 2024 a v prípade potreby budú ďalšie kolá vždy po troch mesiacoch.

 Postup pri žiadosti o podporu z Plánu obnovy na výstavbu nabíjacej infraštruktúry:

Bližšie informácie získate tu alebo telefonicky na čísle 0800 555 800, alebo na e-mailovej adrese: elektromobilita@zse.sk.

O autorovi

Rastislav Žembery

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme, ako aj k udržateľnej budúcnosti pre našu planétu.

Ďalšie články autora: