Perfektné, vybrali ste si fotovoltické panely na výrobu elektriny, absolvovali ste obhliadku s naším odborníkom a dohodli ste si termín montáže. Celkový čas montáže obvykle trvá jeden deň, v určitých prípadoch môže trvať maximálne dva dni. Všetko závisí od vašich konkrétnych požiadaviek, dispozičného riešenia vášho domu či poveternostných a svetelných podmienok.

Bezpečnosť a kvalitná montáž fotovoltiky

V deň inštalácie k vám prídeme vo vopred dohodnutom čase. Obvykle náš montérsky tím tvoria dvaja až piati pracovníci (v závislosti od náročnosti inštalácie), ktorí si so sebou prinesú všetok potrebný materiál a náradie na inštaláciu.

Pred začatím inštalačných prác zabezpečíme miesto inštalácie, aby nedošlo k nežiaducej situácii a pri práci používame všetky potrebné ochranné prostriedky.

Zrealizovať odbornú montáž fotovoltiky nemôže hocikto. My vlastníme potrebné osvedčenia a certifikáty o odbornej spôsobilosti.

Strecha: Fotovoltické panely poukladáme, namontujeme a osadíme optimizéry

Na strechu nainštalujeme nosnú konštrukciu, na ktorú pripevníme fotovoltické panely s výkonovými optimizérmi. Následne prepojíme panely na streche s meničom s použitím DC kabeláže.

Práce na streche môžu byť v závislosti od jej typu hlučnejšie, napríklad v prípade vŕtania alebo obrusovania škridlovej krytiny. Hravo si poradíme s akýmkoľvek typom strechy, či už je rovná alebo šikmá, ale aj s rôznymi druhmi strešnej krytiny (pálená alebo betónová škridla, plechová krytina).

V priebehu montáže fotovoltického systému môžu byť potrebné aj menšie stavebné úpravy, ktoré budú zadefinované počas obhliadky nehnuteľnosti a týkajú sa prepojenia fotovoltických panelov a striedača pomocou solárneho kábla, ako aj ďalších komponentov.

Interiér: Prepojíme jednotlivé časti a zapojíme systém do siete

Po dokončení montážnych prác na streche sa presunieme do interiéru. V rámci interiérových prác môže dôjsť k vŕtaniu do steny alebo k drobným stavebným úpravám s vyššou prašnosťou. Nemusíte mať obavy, hluk nebude trvať dlho a prípadný neporiadok si po sebe vždy upraceme.

Na vopred určené miesto v interiéri (obvykle to býva technická miestnosť) vám namontujeme menič, poistkovú skrinku s ističmi, prípadne smartmeter alebo fyzickú batériu a všetky komponenty prepojíme do jedného celku.

Následne menič zapojíme do elektrickej siete vášho domu. Počas prác v elektrickom rozvádzači a pri zapájaní fotovoltického zariadenia do elektrickej siete vašu domácnosť na nevyhnutný čas odpojíme od elektrickej energie (spravidla to trvá maximálne pol hodiny).

Ako prebieha montáž fotovoltiky?

Hotovo! Fotovoltika sa odskúša a všetko vám vysvetlíme

Po ukončení montážnych prác uvedieme fotovoltické zariadenie do skúšobnej prevádzky pomocou montérskej aplikácie a vo vašej prítomnosti celý systém odskúšame, aby sme sa presvedčili, či všetko funguje tak, ako má. Zároveň vám poskytneme základnú inštruktáž o používaní zariadenia v zmysle priloženého manuálu a zariadenie vám odovzdáme na základe preberacieho protokolu.

Následne fotovoltické zariadenie vypneme alebo ho uvedieme do stand-by režimu kým nie je ukončený proces pripojenia malého zdroja do príslušnej distribučnej sústavy. Celý tento proces je ukončený výmenou elektromera so štvorkvadrantným meraním – výmenu zabezpečuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (na západnom Slovensku je to Západoslovenská distribučná, a.s.). Takýto elektromer zabezpečí meranie výroby aj spotreby elektrickej energie na odbernom mieste na všetkých troch fázach. Až potom sa môže fotovoltika uviesť do prevádzky. Proces výmeny elektromera trvá zvyčajne asi 6 týždňov, v odôvodnených prípadoch aj viac.

O autorovi

Erik Chabreček

Od roku 2015 sa profesne venujem fotovoltickým technológiám. Snažím sa s mojim tímom prinášať na náš trh kvalitné a overené riešenia, ktoré prinesú našim zákazníkom očakávané úspory a nový prístup k čistej energií.

Ďalšie články autora: