Zelené témy sa otvárajú stále častejšie, realizuje sa oveľa viac projektov, pozitívne vplývajúcich na životné prostredie, avšak naša príroda potrebuje intenzívnejšiu pomoc. Aj od firiem. Naša spoločnosť sa preto rozhodla časť finančných prostriedkov zo služby Zelená elektrina vrátiť do regiónov – mestám, obciam, komunitám. Prvým pilotným projektom pripravovaného dlhodobého programu ZSE je inštalácia fotovoltických panelov na budovu Základnej školy v Svätom Jure. Ako prebiehala inštalácia vo vinohradníckom meste, ktorého stovky domácností využívajú Zelenú elektrinu, sa dozviete vo videu.

Najdôležitejšie z videa

  • Prínosy fotovoltiky na základnej škole sú dva – enviromentálny a finančný. Šetrí sa príroda a zároveň aj financie samosprávy.
  • Základná škola v Svätom Jure už viac ako 15 rokov pracuje na enviro projektoch a inštalácia fotovoltických panelov je skvelým pokračovaním v tomto smere.
  • Využívanie fotovoltiky na verejných budovách je cestou do budúcnosti. Výhodou takejto inštalácie je aj edukácia miestnej komunity.
  • Obyvatelia vinohradníckeho mesta Svätý Jur chránia životné prostredie aj tým že využívajú vo svojich domácnostiach Zelenú elektrinu, pričom ich spotreba je 100% krytá výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Výhody fotovoltiky od ZSE na škole

  • Na budove Základnej školy v Svätom Jure je nainštalovaných 23 fotovoltických panelov s výkonom 7,82 kWp. Na paneloch sú umiestnené výkonové optimizéry, ktoré pomáhajú vyrábať elektrinu, aj keď je ich časť zatienená snehom, lístím, ale aj prachom z vozovky.
  • Fotovoltické palely sú orientované na dve svetové strany, kvôli lepšiemu profilu výroby. Výroba z fotovoltických panelov pokryje asi pätinu celkovej spotreby energií v základnej škole.
  • S prípadnou zmenou legislatívy môže základná škola zdielať vyrobenú elektrinu s inou budovu alebo ju prípadne predávať, a tým získať dodatočný finančný príjem.
  • Fotovoltický systém je preto navrhnutý tak, aby sa dal po zmene legislatívy jednoducho rozšíriť.

O autorovi

Erik Chabreček

Od roku 2015 sa profesne venujem fotovoltickým technológiám. Snažím sa s mojim tímom prinášať na náš trh kvalitné a overené riešenia, ktoré prinesú našim zákazníkom očakávané úspory a nový prístup k čistej energií.

Ďalšie články autora: