Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 30. októbra zverejnila zmeny v Podmienkach podpory v novom projekte Zelená domácnostiam. Príspevky na fotovoltické riešenia aj s vyšším výkonom, podpora pre bytové domy a finančný príspevok až do výšky 4025 €.

V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky vyčlenených viac ako 151 miliónov eur, z toho 58 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. Predpokladaný termín začiatku vydávania poukážok je 1. štvrťrok 2024.

Čo sa v projekte Zelená domácnostiam nemení?

  • Alokácia bude uvoľnená ako celok, nebude uvoľňovaná po častiach.
  • Domácnosť môže žiadosť zaregistrovať kedykoľvek, zhotoviteľ ju aktivuje podľa možností inštalácie.
  • Poukážky budú vydávané automaticky v týždňových intervaloch.
  • Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.
  • Poukážky budú preplácané zhotoviteľom.

Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú prenesené do nového systému.

Čo je v projekte Zelená domácnostiam nové?

Zásadnou zmenou je, že zariadenia bude možné inštalovať aj vopred, ešte pred zaregistrovaním žiadosti a získaním poukážky, a to už od 30. októbra 2023.

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu a inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení. Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Ak sa rozhodnete pre fotovoltiku od ZSE, vybavíme za vás komplet celú administratívu od získania poukážky na finančný príspevok až po pripojenie vašej fotovoltiky do distribučnej sústavy.

Finančné príspevky sú určené pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Hodnota poukážky pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov. Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je v základnom nastavení projektu obmedzený na 3 kW. Avšak v prípade spotreby elektriny v domácnosti vyššej ako 3000 kWh/rok, preukázanej faktúrou za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je až 7 kW (konkrétna výška príspevku sa odvíja od preukázanej predchádzajúcej spotreby). Maximálny príspevok na fotovoltické panely sa tak zvýšil až na 3500 €, s 15 % zvýhodnením až na 4 025 €.

Zvýhodnený finančný príspevok +15 % získajú domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia a domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá (napr. kotol na uhlie alebo kotol na biomasu).

Podpora aj pre bytové domy

Novinkou v projekte je aj podpora pre bytové domy. Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW. Hodnota poukážok pre bytový dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov. Maximálna výška podpory je však zároveň v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov na každý byt v bytovom dome. Aj pri bytových domoch sa uplatňuje zvýhodnenie príspevku +15 % v prípade inštalácie bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá (napr. kotol na uhlie alebo kotol na biomasu). Maximálna výška príspevku so zvýhodnením je tak 575 € na jeden byt.

Uvažujete o fotovoltike s dotáciou?

Nečakajte a zabezpečte si fotovoltiku s dotáciou z projektu Zelená domácnostiam už teraz. ZSE prináša záujemcom o fotovoltiku možnosť nezáväznej predregistrácie na získanie dotácie. Súčasťou predregistrácie je aj bezplatná konzultácia s expertami na fotovoltiku, ktorí vám pomôžu zistiť aké fotovoltické riešenie by bolo ideálne pre vaše potreby.

O autorovi

Erik Chabreček

Od roku 2015 sa profesne venujem fotovoltickým technológiám. Snažím sa s mojim tímom prinášať na náš trh kvalitné a overené riešenia, ktoré prinesú našim zákazníkom očakávané úspory a nový prístup k čistej energií.

Ďalšie články autora: