Využívanie fotovoltických riešení na verejných budovách, ako sú úrady, školy, škôlky, postupne rastie a sme radi, že sme toho súčasťou. Vďaka časti financií, ktoré získame od zákazníkov využívajúcich službu Zelená elektrina, zastrešujeme a financujeme inštaláciu fotovoltík v treťom sektore. V roku 2022 sme z Nadácie ZSE v rámci pilotného programu investovali 70.000 € do slnečných riešení pre viacero základných škôl, domovov sociálnych služieb a na obecný úrad. Podporujeme obnoviteľné zdroje energií v celom západoslovenskom regióne. A ak chcete vedieť ako prebiehala inštalácia fotovoltiky na budovu obecného úradu a materskej škôlky v obci Nižná (okres Piešťany), pozrite si naše video.

Najdôležitejšie z videa

  • Využívanie fotovoltických riešení na verejných budovách je naša budúcnosť a ich prínos vníma pozitívne celá miestna komunita.
  • Pre Obecný úrad v Nižnej je dôležitá energetická samostatnosť a finančná úspora vzhľadom na rastúce ceny energií.
  • Fotovoltické panely sú na oboch obecných budovách nainštalované zadarmo vďaka pilotu grantového programu ZSE, realizovaného prostredníctvom Nadácie ZSE.
  • Zapojenie sa do grantového programu odporúčajú predstavitelia obce aj ostatným mestám a obciam. 

Výhody fotovoltiky od ZSE na obecnom úrade a v škôlke

  • Na budove Obecného úradu v obci Nižná sme nainštalovali 14 kusov fotovoltických panelov s výkonom 5,25 kWp a trojfázovým striedačom SolarEdge s výkonom 5 kW. Systém je umiestnený na juhozápadnú stranu rovnej strechy so sklonom 10 stupňov. Odhadovaná ročná výroba elektriny je 6,28 MWh ročne a odhadovaná priama úspora elektriny predstavuje cca 40 % voči súčasnej spotrebe.
  • Na budove Materskej školy v obci Nižná je umiestených taktiež 14 kusov fotovoltických panelov s rovnakým výkonom aj striedačom ako na úrade. Systém je situovaný na juhozápadnú stranu šikmej škridlovej strechy so sklonom 30 stupňov. Odhadovaná ročná výroba elektriny bude dosahovať 6,25 MWh ročne a odhadovaná priama úspora elektriny predstavuje cca 50 %.
  • Obidve inštitúcie majú na všetkých paneloch umiestnené výkonové optimizéry SolarEdge, ktoré zvyšujú efektivitu výroby elektriny aj pri zhoršených poveternostných podmienkach, prípadne pri zatienení panelov.
  • Životnosť fotovoltických panelov sa odhaduje na viac ako 25 rokov, takže riešenie bude dlhodobo prinášať úspory energie v oboch objektoch. Zároveň nespotrebovanú časť elektriny je možné pri predpokladanej zmene legislatívy zdieľať s inou budovu alebo ju prípadne predávať, a tým získať dodatočný finančný príjem. Fotovoltický systém je preto navrhnutý tak, aby sa dal jednoducho rozšíriť.
  • Z enviromentálneho hľadiska úspora emisií na obidvoch budovách predstavuje cca 2x 800 kg CO2 ročne, čo je rovnaké ako 2x 38 novovysadených stromov za rok.

O autorovi

Erik Chabreček

Od roku 2015 sa profesne venujem fotovoltickým technológiám. Snažím sa s mojim tímom prinášať na náš trh kvalitné a overené riešenia, ktoré prinesú našim zákazníkom očakávané úspory a nový prístup k čistej energií.

Ďalšie články autora: