/

Dodávka poslednej inštancie (DPI)

Ako prebieha DPI

1.

Pôvodný dodávateľ nemôže dodávať elektrinu alebo plyn

 • Z rôznych dôvodov sa stáva, že niektorí dodávatelia už ďalej nemôžu dodávať energie svojim zákazníkom. 
 • Nehrozí vám prerušenie dodávky elektriny alebo plynu. Dodávku elektriny a plynu zabezpečia dodávatelia poslednej inštancie. 
2.

Spustenie DPI

 • V ZSE automaticky zabezpečíme dodávku elektriny do domácnosti alebo firmy na západoslovenskom distribučnom území ako dodávateľ poslednej inštancie. 
 • Nie je potrebné navštíviť ZSE Centrum ani telefonovať na Zákaznícku linku ZSE. 
 • Nie je potrebné podpísať zmluvu s dodávateľom poslednej inštancie, zmluva vzniká automaticky zo zákona. O aktivácii dodávky poslednej inštancie budete informovaní aj listom.
 • Dodávku poslednej inštancie elektriny vám bude fakturovať ZSE. Po spustení režimu DPI vám do niekoľkých týždňov zašleme predpis platieb s informáciami k platbe.

3.

Ukončenie DPI

 • Dodávka poslednej inštancie trvá 3 mesiace. Počas tohto obdobia môžete uzavrieť zmluvu s ľubovoľným dodávateľom elektriny a ukončiť tak režim dodávky poslednej inštancie. Ak tak neurobíte, zostávate zákazníkom ZSE. Zmluva vzniká automaticky, nebudeme vám ju posielať na podpis.
 • Ku dňu automatického ukončenia DPI budú zákazníkom vystavené faktúry za obdobie DPI. Faktúry budú zaslané v priebehu najbližších týždňov po ukončení DPI.
 • V nasledujúcom období sa pre vás nič nemení. Plynulú dodávku elektriny vám budeme zabezpečovať naďalej, a to za rovnaké ceny, ako majú všetci naši zákazníci. 
 • Platby za elektrinu uhrádzajte, prosím, v stanovenej sume a termínoch podľa aktuálneho harmonogramu platieb, tak ako doteraz.

Termíny DPI

Pôvodný dodávateľ Začiatok DPI Ukončenie DPI
GEON, a. s. 1. 8. 2022 31. 10. 2022
TWINLOGY, s. r. o.  26. 1. 2022  26. 4. 2022
BCF ENERGY, s. r. o.  28. 10. 2021  28. 1. 2022
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 9. 10. 2021  10. 1. 2022

Najčastejšie otázky a odpovede

Spoločnosť TWINLOGY, s. r. o. (ďalej len BCF ENERGY) ukončuje dodávku elektriny svojim zákaníkom k 25. 1. 2022. Zobraziť oznam na OKTE

 • Od 26. 1. 2022 bude dodávka elektriny do vášho odberného miesta na západoslovenskom distribučnom území automaticky zabezpečená našou spoločnosťou ZSE Energia, a.s. (ďalej ako „ZSE"). Pre stredoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a pre východoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE). 

 

Spoločnosť BCF ENERGY, s. r. o. (ďalej len BCF ENERGY) ukončuje dodávku elektriny svojim zákaníkom k 27. 10. 2021. Zobraziť oznam na OKTE

 • Od 28. 10. 2021 bude dodávka elektriny do vášho odberného miesta na západoslovenskom distribučnom území automaticky zabezpečená našou spoločnosťou ZSE Energia, a.s. (ďalej ako „ZSE"). Pre stredoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a pre východoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE). 


Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (ďalej len SLOVAKIA ENERGY) dňa 30. 9. 2021 požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ako „ÚRSO") o vrátenie licencie na obchod s elektrinou a obchod so zemným plynom. SLOVAKIA ENERGY tak prestane dodávať elektrinu a plyn svojim zákazníkom.

 • Nemusíte sa obávať, že zostanete bez dodávky elektriny alebo plynu. ÚRSO rozhodol, že odberatelia spoločnosti SLOVAKIA ENERGY prechádzajú do režimu dodávky poslednej inštancie. Dodávku elektriny a plynu zabezpečia dodávatelia poslednej inštancie.
 • Od 9. 10. 2021 bude dodávka elektriny do vášho odberného miesta na západoslovenskom distribučnom území automaticky zabezpečená našou spoločnosťou ZSE Energia, a.s. (ďalej ako „ZSE"). Pre stredoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a pre východoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE).
 • Od 8. 10. 2021 bude dodávka plynu na celom území Slovenska zabezpečená dodávateľom poslednej inštancie, spoločnosťou Slovenský plynárensky priemysel, a.s. (SPP).

Nie je potrebné podpísať zmluvu s dodávateľom poslednej inštancie, zmluva vzniká automaticky zo zákona.

Dodávka poslednej inštancie trvá 3 mesiace. Počas tohto obdobia môžete uzavrieť zmluvu s ľubovoľným dodávateľom elektriny a ukončiť tak režim dodávky poslednej inštancie. Ak tak neurobíte, automaticky zostávate zákazníkom ZSE.

V ZSE plynulo zabezpečíme dodávku elektriny do vašej domácnosti alebo firmy na západoslovenskom distribučnom území ako dodávateľ poslednej inštancie:

 • od 1. 8. 2022 po dodávateľovi GEON
 • od 26. 1. 2022 po dodávateľovi TWINLOGY
 • od 28. 10. 2021 po dodávateľovi BCF ENERGY
 • od 9. 10. 2021 po dodávateľovi SLOVAKIA ENERGY

O aktivácii dodávky poslednej inštancie budete informovaní aj listom.

Dodávku poslednej inštancie elektriny vám bude fakturovať ZSE:

 • Po spustení režimu DPI vám do niekoľkých týždňov zašleme predpis platieb alebo vyúčtovaciu faktúru s informáciami k platbe.
 • Výška preddavkových platieb bude nastavená podľa vašej sadzby. 
 • Úhradu môžete vykonať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na bankový účet ZSE a s variabilným symbolom, ktorý vám zašleme v harmonograme preddavkových platieb.
 • Riadne uhrádzajte platby. Ak odberateľ počas trvania dodávky poslednej inštancie riadne neuhrádza platby, môže dôjsť k prerušeniu distribúcie elektriny. V tomto sa dodávka poslednej inštancie ničím nelíši od podmienok štandardnej dodávky.

Ak domácnosť zostane po ukončení procesu dodávky poslednej inštancie zákazníkom ZSE, tak vaša cena elektriny bude rovnaká, akú majú ostatní zákazníci ZSE a veľmi podobná tej, ktorú ste platili u svojho predchádzajúceho dodávateľa elektriny.

Cena pre zákazníkov ZSE v segmente domácností je určená a regulovaná cenovým rozhodnutím ÚRSO.