Prvý zásah

Zabezpečenie 24-hodinovej pohotovosti na odstránenie poruchy a na obnovu dodávky energií.

Preventívna údržba

Kontrola technického stavu vášho zariadenia.

Zaistenie pracoviska bez dozoru

Manipulácia v prípade plánovanej odstávky alebo neočakávaných okolností.

Termovízne meranie

Raz za dva roky spolu s protokolom a so súpisom nedostatkov a s dohodou o postupe ich odstránenia.

Naši odborníci

  • sú vyškolení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.,
  • na všetky vykonávané činnosti majú odborné školenia a certifikáty,
  • majú dlhoročné skúsenosti s prevádzkou elektrických zariadení,
  • disponujú kvalitnými a modernými nástrojmi a prístrojmi.

Zabezpečte svoje energetické zariadenia nadštandardným servisom

  • Ak vlastníte alebo prevádzkujete externé energetické zariadenia a nemáte vlastných kvalifikovaných odborníkov na ich údržbu a obsluhu.
  • Zabezpečíme pre vás komplexné energetické riešenia, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Ako postupovať, ak máte záujem o službu? 

  • Pošlite nám e-mail na adresu kontakt@zse.sk,
  • Do predmetu napíšte „Záujem o službu – EnergoServis
  • V e-maile uveďte:názov spoločnosti,Zákaznícke číslo,adresyaEIC odberných miestpre ktoré máte záujem o túto službu