Revízna prehliadka

Jednorazová ročná revízna prehliadka.

Predĺžená záruka

na 4 roky vrátane ročných revíznych prehliadok.

Rýchly servisný zásah

do 12 hodín.

Štandardný servisný zásah

do 72 hodín.

Pre koho sú zariadenia určené?

 1. Firmám, ktorým je na faktúre za elektrinu účtovaná prirážka za nedodržanie účinníka v rozmedzí 0,95 až 1.
 2. Firmám, ktorým je na faktúre za elektrinu účtovaná dodávka jalovej elektriny do sústavy.

Čo získate?

 1. Pravidelnú úsporu prostredníctvom minimalizácie prirážok za nedodržanie účinníka alebo za dodávku jalovej elektriny do sústavy.
 2. Rýchlu návratnosť investície vloženej do kompenzačného zariadenia.
 3. Profesionálne meranie a analýzu siete s návrhom riešenia vhodnej kompenzácie od ZSE.

Čo je to jalová zložka elektriny a účinník?

 • Pre správny chod niektorých elektrických zariadení v prevádzkach firiem je potrebné, aby odoberali zo siete nielen činnú, ale aj jalovú zložku elektriny.
 • Zvýšený výskyt jalovej zložky elektriny zhoršuje podmienky v distribučnej sieti, preto je na odberných miestach mesačne vyhodnocovaná veličina zvaná účinník.
 • Účinník posudzuje množstvo odoberanej činnej a jalovej zložky elektriny a ak firma nedodržuje jeho tolerované hodnoty v rozmedzí 0,95 až 1, platí za to špeciálne prirážky uvedené na faktúre.

Ako postupovať, ak máte záujem o službu? 

 • Pošlite nám e-mail na adresuenergeticke.riesenia@zse-energia.sk
 • Do predmetu napíšte „Záujem o službu – Kompenzačné zariadenia
 • V e-maile uveďte:názov spoločnosti,Zákaznícke číslo,adresyaEIC odberných miestpre ktoré máte záujem o túto službu